mali grb kolorni rgb

Влада Републике Србије
МИНИСТАРСТВО ДРЖАВНЕ УПРАВЕ И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
МОРАВИЧКИ УПРАВНИ ОКРУГ

Жупана Страцимира бр. 6, 32000 Чачак
телефони: 032/223-310 и 242-815,  факс: 032/226-229
e-mail: nacelnik@muo-cacak.org.rs    slobodanjolovic55@gmail.com

 image_02

СЛОБОДАН ЈОЛОВИЋ
начелник Моравичког управног округа

(постављен Решењем Владе РС 24 број 119-14345/2014 од 14.11.2014.године)

Рођен је 13.02.1955. године у Гучи.
Магистар економских наука.
Положен стручни испит за рад у органима државне управе.

Радно искуство 37 година, од чега 17 у привреди, 11 у државној управи и 9 у локалној самоуправи. 

Радио је у ПДП „Воћар-продукт“ у Гучи, био инспектор Финансијске полиције и начелник Пореске управе.

Биран је за одборника у СО Лучани у шест мандата. Обављао је функцију председника скупштине општине Лучани, а од 2004-2012. године председника општине Лучани.

Побеђивао је на свим локалним изборима у последње две деценије, а 2004.године на непосредним изабран за председника општине Лучани. На ванредним локалним изборима одржаним 28.12.2014.године био је носилац изборне листе „Александар Вучић – Српска напредна странка“, која је самостално изашла на изборе и освојила 52% и скупштинску већину. Члан је СНС и одборник у скупштини општине Лучани.

Бавио се спортом, дугогодишњи је спортски радник, проглашен за почасног члана Ловачког савеза Србије.

Осам година је био председник организационог – Саборског одбора Драгачевског Сабора трубача у Гучи, највеће манифестације трубаштва у Свету и изворног народног стваралаштва у нашој земљи.

Добитник је великог броја војничких, радних и друштвених признања.

У државној управи, 1996. године проглашен је за инспектора финансијске полиције са најбољим резултатима рада а 1999. године за најбољег начелника Пореске управе у Регионалном центру Крагујевац.

Од стране Клуба привредних новинара Србије 2006. године проглашен је за најуспешнијег председника општине у Србији, а 2010-те, као најбољи председник, добитник је републичког признања „Капетан Миша Анастасијевић“ за развој локалне самоуправе у Србији.

У анкети дневног листа „Блиц“ пет пута узастопно, у периоду од 2005-те до 2010-те године, проглашаван је међу 300 најпознатијих и најутицајнијих личности у Републици Србији.

НАДЛЕЖНОСТИ НАЧЕЛНИКА УПРАВНОГ ОКРУГА

Начелник управног округа усклађује рад окружних подручних јединица органа државне управе; прати примену директива и инструкција које су издате окружним подручним јединицама органа државне управе; прати остваривање планова рада окружних подручних јединица органа државне управе и предлаже руководиоцу државног органа покретање дисциплинског поступка против њих.

Орган државне управе доставља начелнику управног округа директиве и инструкције које су издате окружним подручним јединицама органа државне управе и извод из плана рада органа државне управе који се односи на план рада окружне подручне јединице.

Законом о инспекцијском надзору прописано је да начелник управног округа, на основу смерница и упустава достављених од стране Координационе комисије Владе Републике Србије, прати достигнути ниво координације инспекција, иницира мере, утврђује смернице и даје упуства у циљу унапређења координације инспекција и делотворности инспекцијског надзора, и прати њихову реализацију, а нарочито за усклађивање планова инспекцијског надзора и рада инспекција, размену информација у вршењу инспекцијског надзора, унапређење инспекцијског надзора на основу информција из годишњег извештаја о раду инспекција и развој функционалног јединственог информационог система у циљу ефикасног вршења инспекцијског надзора.

Сарађује са подручним јединицама органа државне управе које врше послове државне управе на подручју управног округа а образоване су за подручје шире или уже од подручја управног округа.

Сарађује са општинама и градовима ради побољшања рада окружних подручних јединица државне управе и подручних јединица органа државне управе које врше послове државне управе на подручју управног округа а образоване су за подручје шире или уже од подручја управног округа.

Законом о државној управи положај начелника управног округа усклађен је са његовим дужностима и функциојом у систему државне управе.

Послови начелника управног округа утврђени Законом о државној управи подразумевају координативне активности између различитих органа државне управе, као и између органа државне управе и локалне самоуправе, које у име Владе начелник врши на подручју управног округа.

Како је за ефикасно вршење наведених послова неопходно имати политичку подршку и јасно политичко овлашћење, које једино функционерска позиција може да обезбеди, извршене су измене Закона па је позиција начелника управног округа уподобљена позицији коју има генерални секретар у Влади Републике Србије.

Председник је Савета управног округа, руководи Стручним службама округа и комадант је Окружног штаба за ванредне ситуације.

Начелника управног округа поставља и разрешава Влада на период од четири године на предлог министра за државну управу и локалну самоуправу.

Начелник управног округа најмање једном годишње подноси министру за државну управу и локалну самоуправу извештај о раду.

Начелник управног округа за свој рад одговара министру за државну управу и локалну самоуправу и Влади Републике Србије.