Начелници округа састали се у Пироту
17/10/2017
Савет Моравичког округа одржан у Милановцу
10/11/2017

Извештај са шесте седнице савета МУО

Двадесет  првом седницом (шестом  у 2016. години) председава мр Слободан Јоловић, председник Савета Моравичког управног округа, а записник води Слађана Спасовић, секретар Савета Моравичког управног округа.

            Седници Савета присуствују: Дејан Ковачевић, председник општине Горњи Милановац, Зоран Лазовић, председник општине Ивањица, Момчило Митровић, заменик председника општине Ивањица, Весна Стамболић, председник општине Лучани,  Мирјана Ђоковић, помоћник градоначелника  Града Чачка и Драгиша Броћић, начелник Одељења за ванредне ситуације.

            Отсутан: Милун Тодоровић, градоначелник Града Чачка.

            За ову седницу једногласно је утврђен следећи

ДНЕВНИ РЕД

 1. Усвајање записника са двадесете седнице Савета Моравичког управног округа и друге заједничке са Златиборским управним округом.
 1. Информација о раду Штабова за ванредне ситуације (окружног, градског и општинских), са посебним акцентом на попуњеност и формирање, опремање и обуку јединица цивилне заштите и освртом на:
 • стање, спремност и припреме субјеката за наилазећу зимску сезону 2016/2017. године на територији Моравичког управног округа;
 • достигнути ниво попуњености, опремљености и обучености специјализованих јединица цивилне заштите које образује Одељење за ванредне ситуације у Чачку;
 • достигнути ниво обучености штабова за ванредне ситуације, привредних друштава и других лица од значаја за заштиту и спасавање, и
 • стање организације и изграђености система за обавештавање и узбуњивање и система „Службе 112“ на територији Моравичког управног округа.
 1. Информација о спровеђењу донетих закључака на деветнаестој и двадестој седници Савета Моравичког управног округа:
 • о функционисању система противградне заштите;
 • о траси аутопута;
 • о озакоњењу објеката, и
 • о пречишћавању отпадних вода.
 1. Функционисање локалних самопуправа, регионалних и локалних јавних предузећа и установа на подручју Моравичког управног округа.
 1. Функционисање органа државне управе, републичких јавних предузећа и установа на подручју Моравичког управног округа.
 1. Текућа питања.

Рад

I тачка дневног реда

Усвајање записника са двадесете седнице Савета Моравичког управног округа и друге заједничке са Златиборским управним округом

            Обзиром да није било примедби на записнике са претходних седница Савета Округа, исти су једногласно усвојени.

II тачка дневног реда

Информација о раду Штабова за ванредне ситуације (окружног, градског и општинских), са посебним акцентом на попуњеност, формирање, опремање и обуку јединица цивилне заштите

            Драгиша Броћић, начелник Одељења за ванредне ситуације,  истакао је  да су све јединице локалне самоуправе, на нивоу Округа, формирале своје штабове за ванредне ситуације, одржале седнице и разматрале сва питања везано за надолазећу зимску сезону. Према његовим речима, поставља се основано питање да ли су заиста сви спремни да одраде  свој део обавеза, као што се то тврди; да ли су Црвени крст, Домови здравља и сви остали, а не само они који одржавају путеве, спремни за предстојећу зиму. Навео је да поједине локалне самоуправе, као што је то случај са Лучанима и Горњим Милановцем, немају  начелнике штабова. Одређени број људи, који би могао да обавља те послове, по налогу министарства, остао је без посла. За начелника  може бити постављено само  лице  које  је упознато са том проблематиком. Јединице цивилне заштите, према речима Броћића, могу формирати локалне самоуправе и сама држава. На нивоу  Округа, формирано је 9 јединица, од којих су само 2 обучене и опремљене;  јединица за противпожарну заштиту и за  прву помоћ.  Од јединица  које формирају локалне самоуправе, у најлошијој ситуацији је општина Ивањица. Када су у питању  сирене за узбуњивање, према његовим речима, комплетно одржавање је у надлежности локалних самоуправа. У Ивањици и Лучанима, приликом извођења радова на објектима, сирене су уклоњене, али нису и враћене. Сирена, која је постојала на силосу у Чачку, такође не ради, као и сирене  на више других локација, што према његовим речима, представља озбиљан проблем. Обавестио је присутне да су поједине локалне самоуправе приступиле изради акустичних студија чујности.

            Зоран Лазовић, председник општине Ивањица, навео је да је у његовој локалној самоуправи одржан састанак општинског штаба за ванредне ситуације и изнео  своје запажање да поједина лица дају погрешне податке о спремности за надолазећу зимску сезону, истичући да су сви спремни, иако то сигурно није случај, имајући у виду ранија искуства по том питању. Према његовим речима, Ивањица до сада није имала неких већих проблема са поплавама, али су у време обилнијих  падавина локални  путеви увек оштећени. У циљу санирања локалних путева, биће ангажоване дробилице, а камен ће се користити из оближњих каменолома. Истакао је да  су као донацију Финске владе добили хидрометеоролошку станицу, у вредности од 35.000 еура. Прошле и препрошле године општина Ивањица је претрпела штету од града у износу од око  600 милиона динара. Када су у питању сирене за узбуњивање, навео је, да Ивањица има 5 сирена, с тим што су  само 2  у функцији. Према речима Лазовића, биће  предузете  све мере како би се ситуација и по том питању побољшала. Замолио је Драгишу Броћића, начелника Окружног штаба за ванредне ситуације да му помогне  по свим  питањима везано за  рад  штаба за ванредне ситуације.

            Слободан Јоловић,  председник Савета Моравичког управног округа,  истакао је да је од 9 специјализованих јединица за ванредне ситуације Оделења за ванредне ситуације при МУП у Чачку обучено и опремљено само 2, и то за противпожарну заштиту и за  прву помоћ. Скренуо је пажњу и да је на задњем састанку, од представника војске добио обавештење да  ће припадници војске и жандармерије  у будуће  бити више  ангажовани у пограничном подручју и на другим задацима из којих разлога се не може очекивати њихова помоћ у ванредним ситуацијама, као што је то био случај до сада, посебно не може се тражити ангажовање војске и плиције у ситуацијама које треба да решавају јединице цивилне заштите опште намене.

            Весна Стамболић, председник општине Лучани, навела је да у њеној општини постоји проблем формирања система цивилне заштите, јер је тешко пронаћи људе који би обављали те послове. Обавестила је присутне да још увек немају начелника општинског штаба за ванредне ситуације и да је на задњем састанку  истакнуто да су сви спремни за зимску сезону, али је и она изразила сумњу у тачност тих података. Постоји велики проблем са раскресивањем дрвећа и поправљањем бандера које су склоне паду. У случају већих снежних падавина, то би свакако онемогућило нормално снабдевање електричном енергијом. Са Црвеним крстом постигнут је договор да се поново организује акција „Селима у походе“, као  што је то био случај претходне године, када се  ишло у село Дубац. Истакла је да она није у могућности да приликом изласка на терен, иако је командант општинског штаба, сама одреди који су приоритети у поступању, које клизиште нпр. треба прво санирати. Неопходно је да људи познају проблематику, како би радили послове из ове области, а то опет захтева одређена новчана издвајања. Општина Лучани мора решити и питање начелника општинског штаба за ванредне ситуације. За сада је, према њеним речима, све под контролом. Истакла је да ће ових дана  бити одржан још један састанак, којом приликом  ће се сазнати ко ће обављати послове на изградњи бедема, на реци Бјелици.

            Дејан Ковачевић, председник општине Горњи Милановац, истакао је да је упознат са чињеницом да у Горњем Милановцу, још увек није именован  начелник штаба за ванредне ситуације, али ће предузети све мере како би се тај проблем решио. Према његовим речима, до сада је одржано две седнице штаба, на којима су изабрани повереници (51) и њихови заменици (51). У самом граду има 11 повереника и  исто толико заменика. Општина Горњи Милановац има два јавна предузећа, за изградњу општине и за јавне путеве. Они ће током предстојеће зиме чистити и градске и сеоске путеве од снега и према проценама оствариће се близу 50 % уштеде  на средствима предвиђеним за те намене. Нагласио је да је његова локална самоуправа расписала јавну набавку сирена за узбуњивање  и да је 4 милиона динара опредељено за те намене, а буџетом за наредну годину, предвиђено је такође још 4 милиона динара у те сврхе. Предузимају се све мере како би се спремно дочекала предстојећа зимска сезона. Између осталог, и сеоске месне заједнице су, према његовим речима,  добиле нафту. У објектима народне кухиње, 150 грађана се дневно храни, а према подацима Центра за социјални рад, 2152 лица су тренутно корисници средстава социјалне помоћи. Постигнут је договор да у случају ванредних ситуација, буду спремљени пакети за таква лица. Дом здравља је такође  оспособљен и спреман да пружи сваку помоћ грађанима.

            Мирјана Ђоковић, помоћник градоначелника Града Чачка, истакла је да је Град Чачак донео Одлуку о организацији и функцинисању  цивилне заштите и формирао штаб за ванредне ситуације. Израдио је идејни пројекат са акустичном студијом  чујности, именовани су повереници и заменици повереника јединица цивилне заштите. Формирано је 14 јединица цивилне заштите опште намене и оне су распоређене у 5 зона. Свака јединица има повереника, два заменика повереника  и јачине је вода (41 припадник по јединици). Тренутна попуњеност јединице је око 30 %. Сви припадници су прошли први део обуке – обучавање за пружање прве медицинске помоћи. Тренутна техничка опремљеност: једна пумпа  360 м³/h, две пумпе 1340 l/min,  и једна муљна потапајућа пумпа за фекалије и хемикалије 12 l/min, 50 напртњача, радио станице и друга оруђа (лопате за снег, тестере, итд.). За наредну годину је, према њеним речима, предвиђено формирање Ситуационог центра Града Чачка, који би имао улогу обавештавања и информисања грађана и правних лица о опасностима, пријава ванредних догађаја и мониторинг на критичним деловима водотокова првог и другог реда и других локација које су од интереса за безбедност Града Чачка. Навела је и да је набавка униформи за припаднике цивилне заштите у току.

            Слободан Јоловић, председник Савета Моравичког управног округа,  истакао је да би било добро да сви председници локалних самоуправа  прођу обуку  за  поступање

у ванредним ситуацијама. Скренуо је пажњу присутнима, да је према Закону о ванредним ситуацијама, велика одговорност  на командантима штабова за  ванредне ситуације. Упозорио их је да може доћи и до кривичне одговорности у случају пропуштања и  непредузимања одговарајућих мера, које су законом предвиђене. То се нарочито односи на одређене ситуације у којима настају велике материјалне штете и губици људских живота. У таквим  случајевима  се  основано поставља питање да ли су

предузете све неопходне мере од стране надлежних и одговорних,  како до штетних последица не би дошло. Према речима Јоловића, постоји законска обавеза не само председника општина и градова, већ и одређених привредних субјеката. Они су дужни да направе план одбране у случају ванредних ситуација. Војска и жандармерија неће моћи у будуће, као до сада, да буду ангажовани у таквим ситуацијама. Из тих  разлога морају бити формиране, попуњене, оспособљене и опремљене јединице цивилне заштите. Према његовим речима, у Лучанима ће бити изграђен заштитни бедем, који ће  пружати заштиту од поплава.

            Савет Моравичког управног округа је затим једногласно усвојио следеће

ЗАКЉУЧКЕ

 1. Прихвата се  информација о раду Штабова за ванредне ситуације.
 1. Општине Лучани и Горњи Милановац да именују начелнике штабова за ванредне ситуације и да у својим буџетима предвиде средства за потребе јединица цивилне заштите.
 1. Јединице цивилне заштите у локалним самоуправама, да се попуне, опреме и обуче до марта 2017. године.
 1. Да командант и начелник Окружног штаба за ванредне ситуације, Слободан Јоловић и Драгиша Броћић, обиђу јединице локалне самоуправе и заједно са начелницима локалних штабова за ванредне ситуације разматре сва питања везано за поступања у ванредним ситуацијама, као и пруже им одговрајаћу помоћ у раду.

III  тачка дневног реда

Информација о спровођењу донетих закључака на деветнаестој и двадесетој седници Савета Моравичког управног округа; о функционисању система  противградне заштите, о траси аутопута, о озакоњењу објеката и пречишћавању отпадних вода

 

            Слободан Јоловић, председник Савета Моравичког управног округа, обавестио је присутне да је у складу са чланом 7. Уредбе  о начину рада  Савета управног округа, у року од  10 дана  доставио  закључке, донете на предходној седници Савета, министру за државну  управу и локалну самоуправу, руководиоцима органа државне управе који на подручју управног округа имају окружне подручне јединице и руководиоцима органа државне управе који врше своје послове на подручју  управног округа.

Када је у питању  систем  противградне заштите, према његовим речима, на састанку у Пожеги, констатовано је  да је  општина Горњи Милановац  у најлошијем положају. На подручју Златиборског и Моравичког управног округа постоји укупно 221 лансирна рампа, активних је 170, неисправних 51,  од чега у Моравичком 10 , а у Златиборском округу 41. Истакао је да  постоји у просеку мање од 2 ракете по  једној противградној станици, што је заиста мало. Оптималан број ракета би био од 10-15 комада, по једној противградној станици. Од Републичког хидрометеоролошког завода се може очекивати  још по 3 противградне ракете, што значи да се локалне самоуправе морају саме сналазити и набављати противградне ракете. Како би се решио овај проблем, постоји и идеја  да се постави 25 аутоматских лансирних рампи.

Говорећи о траси ауто-пута, Јоловић је истакао да је она дефинисана Просторним планом Републике Србије и иста се не може мењати према нахођењу локалних самоуправа.

            Јоловић је  обавестио присутне  да је са  моделом  пречишћавања отпадних вода, који је представљен на 3 одржане презентације, две у Чачку и једна у Ужицу, упознат и државни секретар и министар, да је формирана делегација која је обишла постројења у Аустрији, али да  руководиоци појединих локалних самоуправа нису имали довољно слуха за решавање овог проблема. Добре стране тог модела препознали су у Шумадијском управном округу, чији је претходни начелник био члан делегације која је ишла у Аустрију, тако да су у Крагујевцу  већ предузели одређене кораке у  том правцу. Сматра, да би требало наставити са решавањем овог проблема у овом делу Србије, укључујући и спалионицу, као и могућност добијања преко 70% неповратних средстава из фондова ЕУ, а наша предузећа могла би да се упосле и кроз ову инвестицију „упумпа“ око 100 милиона еура. Јоловић је истакао да би можда било добро да градоначелници и председници заинтересованих општина са државним секретаром оду у Аустрију и на лицу места се о свему информишу. Што се њега тиче, закључио је, он је обавио координацију и закључак са заједничке седнице оба округа проследио свима којима је требало.

            Када је реч о озакоњењу, Јоловић је истакао да  је на територији Моравичког управног округа, закључно са 27.11.2016. године , у поступак  легализације ушло 66.306 објеката,  од  чега  33.814 по основу поднетих захтева за легализацију до ступања на снагу Закона о озакоњењу, а 32.492 је пописано од стране локалних самоуправа у протеклих годину дана. Највише објеката је легализовано у Чачку 39.050 и Лучанима 13.285, док је у  Горњем Милановцу  легализовано 8.746, а у Ивањици 5.225. Према ставу Владе Републике Србије, процес озакоњења објеката треба да буде завршен у наредне 3 године. Као добар пример рада на овим пословима, навео је општине Лучани и Горњи Милановац, док је  за општину Ивањицу истакао да нису добро одрадили свој део посла и да очигледно тај посао нису довољно озбиљно схватили. Интерес је и државе и грађана да се што  више објеката легализује, у што краћем року. У том циљу потребно је  ангажовање додатног броја лица, а самим тим и локалне самоуправе морају у својим буџетима предвидети средстава за њихове плате. Према његовим речима, наредних дана, у седишту Округа, биће организован састанак на који ће бити позвана сва лица задужена за послове озакоњења, као и неко од представника ресорног министарства.

            Дејан Ковачевић, председник општине Горњи Милановац, осврнуо се на проблеме противградне заштите и  истакао да његова  општина има 826 км² територије и да има само 25 противградних станица, од којих је ове године активирано 19. На 9 станица нема ни једне ракете, а на осталих 10 противградних станица, које су у функцији, имају 1 или 2. Током ове године испаљено је укупно 79 ракета. Општина исплаћује противградним стрелцима по 4.000 динара, тако да укупно добијају 8.000 динара. У 2016. години у буџету је обезбеђено 2 милиона динара, за те намене. Међутим,  обзиром на постојећу економску ситуацију, општина Горњи Милановац није у могућности да за потребе протиградне заштите издвоји око 7 милиона динара, колико би  према прерачунима било неопходно, па је их тих разлога неопходна помоћ државе.

            Савет је затим једногласно донео следећи

ЗАКЉУЧАК

 1. Прихвата се информација о спровођењу закључака донетих на деветнаестој и двадесетој седници Савета Моравичког управног округа; о функционисању система противградне заштите, о траси ауто-пута, о озакоњењу објеката и о пречишћавању отпадних вода.

IV тачка дневног реда

Функционисање локалних самоуправа, регионалних и локалних  јавних предузећа и установа  на подручју Моравичког управног округа

            Председник Савета Моравичког управног округа, Слободан Јоловић, позвао је представнике Града Чачка и локалних самоуправа да дају информације о функционисању органа државне управе, регионалних и локалних јавних предузећа и установа на подручју Моравичког управног округа.

            Представник Града Чачка, као и председници локалних самоуправа са територије Моравичког управног округа, истакли су  да  сви органи државне управе, предузећа и установе на њиховој територији нормално функционишу, као  и да ће бити предузете све  мере  за побољшање њиховог рада и за отклањање одређених неправилности које су затечене из ранијег периода.

                Савет Округа је затим једногласно донео следећи

ЗАКЉУЧАК

 1. На подручју Моравичког управног округа, Граду Чачку и локалним самоуправама у Горњем Милановцу, Ивањици и Лучанима постоји политичка стабилност, а органи државне управе, предузећа и установе нормално функционишу и сарађују.

V тачка дневног реда

Фунционисање органа државне управе, републичких јавних предузећа и установа на подручју Моравичког управног округа

            Дејан Ковачевић, председник општине Горњи Милановац, упознао је присутне са чињеницом да његова локална самоуправа још увек није добила директора филијале Пореске управе, што представља велики проблем за нормално функционисање.

            Слободан Јоловић, председник Савета Моравичког управног округа, истакао је да проблем мањка стручних кадрова постоји и у републичким инспекцијским службама, јер поједини начелници и шефови инспекција покривају велику територију, што свакако отежава нормалан рад инспекција, а пет радних места инспектора није попуњено, посебно у Горњем Милановцу.

VI тачка дневног реда

Tекућа питања

            Како под тачком 6. дневног реда, није било питања и нових предлога,  председника Савета Моравичког управног округа, Слободан Јоловић, закључио је састанак у 13,15 часова.

Facebooktwittergoogle_plusmail