All posts by Slobodan Jolovic

У Чачку одржана прва трбина о запошљавању

Савет Моравичког управног округа и град Чачак организовали трибину

На иницијативу Моравичког управног округа, у техничкој организацији Регионалног центра за професионални развој запослених у образовању, дана 03.06.2015.године у Чачку одржана је прва трибина од четири планиране у МУО на тему „Предузетништво и упошљивост у Моравичком округу“. Слободан Јоловић, начелник Моравичког управног округа, поздравио је присутне и истакао да ће сличне трибине наредних дана бити организоване у Ивањици, Лучанима и Горњем Милановцу.

Смањити стопу незапослености

Циљ оваквих трибина је да се незапосленим лицима помогне у проналажењу посла покретањем сопственог предузетничког бизниса, како би се смањила стопа незапослености која у Моравичком округу је нешто мања у односу на републички просек. Како је истакао, најмања стопа незапослености је у општини Горњи Милановац (22,81% или 3.415), затим у Чачку (27,29% или 10.771), а нешто већа у Лучанима (34,39% или 2.205) и Ивањици (34,03% или 4.418) због стечаја два већа привредна субјекта – Конфекције „Јавор“ у Ивањици и „Фармаком“-а у Гучи. У току су активности око упошљавања капацитета ова два бивша предузећа.

Јоловић је истакао да стопа незапосленосту у Моравичком округу на крају прошле године је била 28,18%, док је у окружењу она већа (у Рашком 44,62%, Златиборском 31,54%, Шумадијском 32,65%). У поређењу Града Чачка са градовима у окружењу може се запазити да је, такође, мања стопа незапослености у Чачку (Краљево 33,65%, Крушевац 36,02%, Нови Пазар 52,68%, Крагујевац 32,43%, Јагодина 39,37%), док мању стопу незапослених у односу на Горњи Милановац у Региону Шумадије и Западне Србије има неколико општина (Мионица 16,69%, Љиг 21,39%, Ариље 20,30%, Пожега 21,66%, Чајетина 15,76%,).

Рад на „црно“ нема оправдања и биће санкционисан

Јоловић је нагласио да доношењем Закона о инспекцијском надзору, и проширеним овлашћењима инспектора, доћи ће до смањења рада на „црно“, па ће и слика о стварном броју незапослених лица изгледати повољније. Обзиром на подстицајне мере на ново запошљавање Владе Републике Србије, преточене кроз законске прописе, наши привредници немају никаквог оправданог разлога да држе не пријављене раднике, казао је Јоловић.

Већа сарадња образовних институција и привреде 

Горана Танасковић, руководила ОЈ Чачак Привредне коморе Краљево, говорила је о стању постојеће привредне ситуације у градовима и општинама на подручју Моравичког управног округа, изнела податке о реалним потребама привреде за одређеним кадровима и неопходности сарадње образовноваспитних институција са привредом, и примерима добре праксе.

Отварање малих и средњих предузећа шанса за посао

Никола Војиновић, руководилац програма за запошљавање, Национална служба за запошљавање – филијала Чачак, упознао је присутне о суфицитарним и дефицитарним занимањима на тржишту рада и конкурсима и подстицајним средствима локалних самоуправа и Републике Србије у организација Завода за запошљавање, а за отварање малих и средњих предузећа.

Како доћи до новца за покретање или унапређење бизниса

Академик др Славко Каравидић, редовни професор на Високој школи за пословну економију и предузетништво у Београду истакао је да млади и незапослена лица своју шансу могу да виде у јавном приватном партнерству и упутио их како користити фондове ЕУ и доћи до средстава за запошљавање и унапређење сопственог бизниса.

Развојни пројекти као могућност новог запошљавања

Драган Николић, помоћник градоначелника Чачка, и Радојица Гавриловић, шеф службе за развојне пројекте – Градска служба за локални економски развој Чачка, говорили су о развојним пројектима као могућности новог запошљавања, искуству у раду на припреми и реализацији развојних пројеката и пројектима као креативном послу.

Facebooktwittergoogle_plusmail

Извршен надзор рада начелника и Стручне службе округа

Министарство државне управе и локалне самоуправе извршило надзор рада
начелника и Стручне службе Моравичког управног округа

Чланом 41.став 3. Закона о државној управи („Службени гласник РС“ број 79/05, 95/10 и 99/14) утврђена је обавеза министарства надлежног за послове управе, да надзире сврсиходност рада стручне службе управног округа, прати оспособљеност запослених у њој и издаје јој инструкције.

У циљу потпунијег увида, дана 21.маја 2015.године, непосредно је сагледан рад Стручне службе Моравичког управног округа са седиштем у Чачку од стране самосталног саветника Ђорђа Степановића који ради на радном месту за координацију послова управних округа.

Том приликом је разговарано са начелником управног Округа и извршен је увид у важећи Правилник о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места за Моравички управни округ, као и у записнике са седница Савета управног округа, записнике са састанка начелника управног округа са руководиоцима окружних подручних јединица и у Анализу оцењивања запослених у Стручној служби овог управног округа.

Опште стање

Стручна служба Моравичког управног округа има добре смештајне услове за рад. Међутим, окружне подручне јединице-инспекције немају до краја задовољавајуће услове рада, јер је већи број инспектора различитих профила смештено у истој канцеларији. У току је тражење решења за овај проблем са локалном самоуправом, те ће се највероватније инспекције преселити на другу локалцију.

Материјално-техничка оспособљеност Стручне службе је релативно добра, с обзиром да је опрема стара, али исправна, те је потребно предузети мере да се иста обнови. Послови у писарници, дактилографском бироу и на другим радним местима обављају се путем рачунара.

Округ има ажуран сајт.

У складу са финансијским могућностима предузимане су мере да се побољшају услови за рад, и то: окречене су просторије и ходник и стављене тракасте завесе у седишту округа и окречене канцеларије за инспекцијске службе у Горњем Милановцу, а набављена су и два факс апарата, три штампача и два телефонска апарата.

Округ има једно путничко возило које је у врло лошем стању, те се често квари. У току је поступак да се исто замени за боље возило.

Активности начелника и Стручне службе управног округа

Сви послови и Стручној служби се обављају редовно и без застоја.

У Стручној служби Моравичког управног округа је девет запослених са начелником управног округа и то је адекватан број за редовно обављање послова, сагледавајући број инспектора (46, недостаје инспектор за рад за подручје општине Горњи Милановац) у окружним подручним јединицама, као и број општина (четири) на подручју Округа. Сва радна места су попуњена.

Извршен је увид у анализу циклуса оцењивања, те се закључује да је у Стручној служби Моравичког управног округа спроведено оцењивање запослених у складу са Законом о државним службеницима  и Уредбом о оцењивању државних службеника.

Сарадња са окружним подручним јединицама одвија се путем састанака (у току ове године одржано је пет састанака) са руководиоцима тих јединица. Том приликом се разговара о условима за рад инспекција. Комуникација са окружним подручним јединицама се одвија у свакодневној комуникацији са инспекторима по потреби.

У току ове године одржано је осам седница Савета управног округа (Уредбом о начину рада Савета управних округа прописано је да се седнице Савета управног округа заказују и одржавају једном у два месеца, што указује да се седнице Савета управног округа заказују и одржавају више него што је уобичајено и предвиђено уредбом).

Овом приликом истакнуто је да је начелник Моравичког управног округа поред редовних послова предвиђених Законом о државној управи био активан и у другим областима, тако да је био присутан многим културним и привредним акцијама на нивоу града и на подручју целог управног округа. Нарочито је био ангажован као комадант Окружног штаба за ванредне ситуације.

Facebooktwittergoogle_plusmail

У Ивањици одржан Савет Моравичког управног округа

На седници Савета Моравичког управног округа, одржаног 15.04.2015.године у Ивањици, констатовано је да су присутни проблеми у вези са спровођењем закључака донетих на заједничком састанку Моравичког, Рашког и Златиборског управног округа у Пожеги 16.марта у вези са припремама за одбрану од града. Општине Горњи Милановац, Ивањица и Лучани, упозориле су да немају противградних ракета те да и даље незнају како да реше питање исплате накнаде противградним стрелцима а да не уђу у прекршај.

Подићи систем противградне заштите

Начелник Моравичког управног округа обавестио је чланове Савета да је у вези са питањем набавке противградних ракета и проблема ангажовања стрелаца, и ако то није његова непосредна надлежност, и као комадант Окружног штаба за ванредне информације и у својству председника Савета, предузео све што је могао како би помогао градоначелнику и председницима општина да се ово питање реши и о томе у више наврата обавештавао надлежне и упозоравао на последице и штете које трпе произвођачи и држава због нечије неодговорности.

Санација клизишта приоритетан задатак

Осим тога, наглашено је да у свим локалним самоуправама се појавио велики број клизишта који угрожава одвијање саобраћаја али и један број објеката. Договорено је да све локалне самоуправе начелнику округа доставе сву потребну документацију како би исту проследио надлежнима уз захтев са њихову помоћ у санацији.

Увести видеонадзор у Ивањици

На овој седници разматрано је и питање јавне и безбедности у саобраћају на подручју општине Ивањица и оцењено да је стање стабилно, да нема масовних појава кршења јавног реда и мира те да локална самоуправа и службеници Полицијске испоставе у Ивањици предузимају законом прописане мере како би се то стање одржало и будућности поправило. Донет је закључак да се покрену активности на увођењу видеонадзора у Ивањици као што је то урађено у Чачку и Лучанима и Гучи.

Нема примедби на рад инспекцијских служби

Разматрајући информацију о раду инспекцијских служби, Савет је закључио да нема примедби на рад инспектора на раду у Ивањици као и да се сарадња између републичких, локалних инспекција и полиције одвија професионално и без икаквих примедби.

Финансијска помоћ Гораждевцу

Савет је усвојио информацију о посети делегације Пећком округу, донео закључак о финансијској помоћи Гораждевцу у висини од милион динара и препоруку да у томе учествују Град Чачак са 500, Г.Милановац са 250, Ивањица са 150 и Лучани са 100 хиљада динара.

Савет је донео закључак да се са делегацијом Пећког управног округа 23.04.2015.године у Чачку потпише протокол о сарадњи и позове у посету Моравичком округу и свим локалним самоуправама у складу са усвојеном агендом.

Facebooktwittergoogle_plusmail