All posts by Admin

Формира се база незаконито изграђених објеката

Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфрструктуре и Републички геодетски завод, у циљу реализације Пројекта „Унапређење земљишне администрације у Србији“ којим се пружа подршка привредној реформи коју спроводи Влада Републике Србије, израдило је софтвер за формирање прецизне базе података незаконито изграђених објеката

Read more… →

Facebooktwittergoogle_plusmail

За средства могу конкурисати само регистроване заједнице становања

Начелник Моравичког управног округа, Слободан Јоловић, одржао је у Чачку састанак са представницима Градске управе за урбанизам, Стамбене агенције Града Чачка и општинских управа из Горњег Милановца, Ивањице и Лучана, на којем истакнута законска обавеза и значај и договорене конкретне активности на пословима регистрације стамбених заједница у овим локалним самоуправама.

Read more… →

Facebooktwittergoogle_plusmail

Ванредним контролама до здравије животне средине

Републички и инспектори града Чачка и општина Горњи Милановац, Ивањица и Лучани за послове јавних путева, комуналну делатност и заштиту животне средине, у наредних неколико месеци, вршиће појачане контроле спровођења законских прописа и одлука градске и општинских скупштина у области државних, локалних и некатегорисаних путева, комуналне хигијене и заштите животне средине.

            Циљ оваквог координисаног инспекцијског надзора републичких и локалних инспекција је повећање степена комуналне хигијене, како у насељеним местима тако и поред јавних путева, да се уклони комунални отпад и уреди путни појас, прочисте канали и пропусти, посече растиње, да се затворе и уклоне дивље депоније и изврши комунално опремање, да се створи здравија животна средина и побољша стање на путевима, изврши санација клизишта, ударних рупа и поправи стање саобраћајне сигнализације.

            Очекује се да ће се у наведни инспекцијски надзор укључити и надлежне саобраћајне инспекције, припадници МУП Полицијске управе Чачак и ПС у Горњем Милановцу, Ивањици и Лучанима, као и органи у локалним самоуправама (савет за безбедност у саобраћају и заштиту животне средине).

            Учешће треба да узму и месне заједнице, школе и удружења грађана и сами грађани, а све у циљу да се област одржавања комуналне хигијене и заштите животне средине, одржавања саобраћајница, саобраћајне сигнализације и повећања безбедности у саобраћају подигне на виши ниво.

            „У поступку инспекцијског надзора извршавања закона, других прописа и аката локалних самоуправа из области јавних путева, комунакне делатности и заштите животне средине инспектори ће предузимати све законом и одлукама локалних самоуправа прописане мере како би се поправило стање које није алармантно али може да буде и боље“ изјавио је Слободан Јоловић начелник Моравичког управног округа.

Facebooktwittergoogle_plusmail

Четврти редован колегијум

Колегијум је сазвао и његовим радом руководио, мр Слободан Јоловић, начелник Моравичког управног округа, а записник водила Слађана Спасовић, шеф Одсека општих послова у Моравичком управном округу.

            Састанку присуствују: Др Светлана Тадић, начелник Санитарне инспекције, Зоран Шеварлић, шеф Одсека Здравствене инспекције, Биљана Станојевић, еколошки инспектор, Никола Савић, инспектор рада, Мирјана Зарић, шеф Одсека Ветеринарске инспекције, Валентина Стефановић, начелник Туристичке инспекције у Краљеву, Предраг Никитовић, начелник Тржишне инспекције, Валентина Кецовић, фитосанитарни инспектор, Драган Јововић, гранични фитосанитарни инспектор, Милош Рисимовић, гранични санитарни инспектор, Здравко Секулић, руководилац Одељења за инспекцијске послове у Ивањици, Драгана Крвавац, шеф инспекције за локални превоз и путеве Града Чачка, Снежана Николић, начелник Одељења за инспекцијски надзор  у Горњем Милановцу, Мирјана Кукић, комунални инспектор  из Лучана, Микаило Пузић, шеф комуналне инспекције Града Чачка.

            Отсутни: Слађана Парезановић, руководилац Школске управе у Чачку.

            Начелник Моравичког управног округа, мр Слободан Јоловић, отворио је четврти редовни састанак окружних подручних јединица органа државне управе (колегијум) у 2017. години, предложио, а чланови колегијума усвојили следећи

 

ДНЕВНИ РЕД

 

 1. Усвајање записника са трећег састанка колегијума.
 2. Остваривање редовних планова рада окружних подручних јединица органа државне управе у марту 2017. године, посебне контроле и акције.
 1. Извештај о спровођењу Плана координисаног инспекцијског надзора на територији Моравичког управног округа у марту 2017. године, (контрола радног времена, нелегалног превоза робе и путника).
 2. План рада за април 2017. године.
 3. Текућа питања.

 

Рад

 

I тачка дневног реда

Усвајање записника са трећег састанка колегијума

            Како није било примедби на записник са претходног састанка окружних подручних јединица органа државне управе (колегијума) исти је једногласно усвојен.

 

II  тачка дневног реда

Остваривање редовних планова рада окружних подручних јединица органа државне управе у марту 2017. године, посебне контроле и акције

 

Здравствена инспекција

            Зоран Шеварлић, шеф Одсека Здравствене инспекције, подносећи извештај о раду за март, истакао је да је извршено укупно 23 надзора по плану, утврђујућих 12 и ванредних 21. Изречено је 13 мера за отклањање недостатака и донето 12 решења за почетак обављања здравствене делатности. Навео је да су током претходног месеца вршене контроле Окружних затвора и услова за боравак затвореника у њима.

Еколошка инспекција

            Биљана Станојевић, еколошки инспектор, навела је да су током претходног месеца вршени редовни и ванредни инспекцијски надзори на територији Моравичког, Златиборског и Расинског управног округа, у области надзора: управљање отпадом. У рад је примила 15 предмета, извршила 9 контрола, саставила 7 записника, 4 дописа,  донела 4 решења  и поднела 1 захтев за покретање прекршајног поступка.

Санитарна инспекција

Др Светлана Тадић, начелник Санитарне инспекције, подносећи извештај о раду за претходни месец, истакла је да је њена инспекција радила плану Министарства здравља и по представкама. У рад  је примила 139  предмета, извршила 122 редовна, 26 контролних и 9 ванредних  надзора. Укупан број надзора је 157. У марту је донето укупно 46 решења, од чега 27 решења за отклањање недостатака и 32 решења за забрану рада лицима и 2 решења за забрану коришћења. Поднета су 2 прекршајна налога.

Ветеринарска инспекција

            Мирјана Зарић, шеф Одсека Ветеринарске инспекције, навела је да је у рад примљено укупно 278 предмета, решено 243, сачињено 177 записника, донето 62 решење, издато 30 сертификата, сачињене 3 службене  белешке, поднето 6 прекршајних пријава и 2 пријаве за привредни преступ.

Инспекција рада

            Никола Савић, инспектор  рада, у извештају за март, истакао је да  инспекција рада, у области радних односа извршила укупно 35 инспекцијских надзора, по захтеву странака 11 и контролних 6. На фактичком раду је затечено 4 лица, с тим што је са истима, након извршених контрола, закључен  уговор о раду. У наведеном периоду донето је укупно 3 решења о отклањању повреда Закона у смислу одредбе  члана 269. Закона о раду. Поднет је 1 захтев за покретање прекршајног поступка. Захтева за одлагање и поступање по члану 271 било је 1. Током марта извршено је укупно 8 надзора у области безбедности и здравља на раду, 2 редовна и 4 надзора поводом повреде на раду. Констатоване су 4 тешке повреде на раду. Донета су 2 решења о испуњености услова.  Током претходног месеца извршено је укупно 56 интегрисаних надзора, донето је 1 решење којим је наложено отклањање 3 повреде Закона. На фактичком раду је затечено 60 лица, с тим што је са 64 закључен уговор о раду. Указивања је било 4. Инспектори рада су током марта учествовали у акцијама Инспектората за рад, као и у акцијама иницираних од стране начелника Моравичког управног округа.

Гранична санитарна инспекција

            Милош Рисимовић, гранични  санитарни инспектор, у извештају  за претходни месец, навео је да је санитарни преглед извршен код 298 пошиљки из увоза. Број захтева за преглед пошиљки предмета опште употребе износио је 283, док је број пошиљки животних намирница износио 15. У контролисаном периоду није било  неисправних пошиљки. Током марта донето је укупно 298 сагласности за царињење  увозних пошиљки, док се коначана решења доносе континуирано, у зависности од завршених лабораторијских анализа.

Фитосанитарна инспекција

            Валентина Кецовић, фитосанитарни инспектор, истакла је да је фитосанитарна инспекција радила према добијеним радним циљевима од Управе за заштиту биља Београд. Извршила је укупно 74 контроле, фитосанитарних прегледа и издавања фитосертификата 32, дорада семена 9, промет пестицида 9, промет ђубрива 5, промет семена 13, промет биља 32, садног материјала 4 и по правилнику за коришћење подстицајних средстава 2. У контролисаном периоду донето је 4 решења о препакивању семена и узето 14 узорака. Израда спецификација за  наручивање етикета  за садни материјал 12. Вршен је свакодневни унос података у систем  о извозу воћа за Руску Федерацију. Истакла је да је њена инспекција имала појачани надзор извоза јабука.

Тржишна инспекција

            Предраг Васиљевић, начелник  Тржишне инспекције, навео је да је његова инспекција током претходног месеца извршила 77 инспекцијска прегледа, сачинила 77 записника, донела 14 решења о отклањању утврђених неправилности, поднела 13 захтева за покретање прекршајног поступка и  донела 5 решења о одузимању робе. Према његовим речима, вршена је контрола хлеба и брашна, по уредби, као и контрола промета јабука, које потичу из увоза, а за које постоји сумња да се врши њихово препаковавање и извоз у Русију. Упознао је присутне и са тиме да је организован састанак са представницима Прекршајног суда, на коме је скренута пажња на одређене проблеме који се јављају у поступању Прекршајног суда. Према његовим речима, уочена је појава да се појединим правним лицима, за извршене прекршаје, изричу само опомене, а физичким лицима високе новчане казне. Како би се ови проблеми решили, неопходно је уједначити казнену политику, која ће важити за све подједнако.

            Слободан Јоловић, начелник Моравичког управног округа, реагујући на претходно излагање, истакао је да се мора посветити посебна пажња контролама реекспорта јабука и малина. Према његовим речима, та појава је све учесталија на овом подручју и наноси  велике штете домаћим произвођачима, који су незадовољни и који располажу подацима о предузећима која се овим пословима баве.

Гранична фитосанитарна инспекција

            Драган Јововић, гранични фитосанитарни инспектор, у извештају за март 2017. године, навео је да је примљено и обрађено 204 захтева, извршен исти број контрола и сачињено исто толико записника. Донето је 207 решења о дозволи увоза и издато 60 сертификата за извоз у Републику Македонију.

Пољопривредна инспекција

            Сузана Каровић, координатор Пољопривредне инспекције, истакла је да је током претходног месеца извршено укупно 40 контрола, донето 2 решења, поднета 1 прекршајна и 1 кривична  пријава. Обављено је 15 контрола  и то: 6 контрола у СУР и 6 контрола у СТР – промет алкохолних и безалкохолних пића. Извршена је 1 контрола утврђивања услова за производњу ракије и 2 контроле на Зеленој пијаци, у Чачку и Горњем Милановцу – промет алкохолних пића. Донето је 1 решење и поднета 1 прекршајна пријава. Уништен је 1 литар ракије, у вредности од 2.000,00 динара. Извршено  је  16 контрола и то: 11 контрола пекара, производње  хлеба и пецива. Узето је 2 узорка хлеба и пецива. Поднета је 1 пријава потрошача, извршене 2 контроле у промету хлеба и пецива и донето 1 решење. Током марта  извршено је 9  контрола експлоатације минералних сировина на обрадивом пољопривредном земљишту и поднета 1 кривична пријава.

Шумарска инспекција

            Срђан Ковачевић, начелник Шумарске и ловне инспекције, подносећи извештај, навео  је да је у марту  извршен план рада. Обављено је укупно 35 надзора и то: према Закону о шумама 32, 5 контрола према Закону о дивљачи и ловству и 2 контроле према Закону о  репродуктивном материјалу шумског дрвећа. У току  рада донето је 21 решење, поднето 14 прекршајних пријава и 1 кривична пријава. Издато је 2 уверења. Трајно  је одузето 17 м³ трупаца. Изречено је 7 осуђујућих  пресуда, са казном у износу од 195.000,00 динара. Према његовим речима, одржани су састанци са представницима Прекршајних судова, а повећан је и број поднетих прекршајних пријава. Изразио је очекивања да ће та сарадња дати позитивне резултате, нарочито када је у питању кварљива роба која не може дуго да се чува и која захтева одређену хитност у поступању.

Туристичка инспекција

            Валентина Стефановић, начелник Туристичке инспекције у Краљеву, истакла је да је током марта, на подручју Моравичког управног округа извршено укупно 26 контрола и то: 3 контроле по пријави, 5 контрола извршења решења, 14 редовних контрола и 4 ноћне контроле. Туристичка инспекција је вршила ноћне контроле у угоститељским објектима у којима се окупља већи број младих људи, у касним ноћним сатима, уз асистенцију полиције, са предметом контроле легалност рада и услуживање алкохолних  пића  малолетним лицима. Контроле су вршене  у Чачку, у  ноћним сатима 01. 03.2017. године  и  04/05. 03. 2017. године. У Чачку, у једном  угоститељском објекту, утврђена је повреда члана 59. став 2. Закона о туризму. Затечена су физичка лица у обављању угоститељске делатности, без уписа у одговарајући регистар. Донето је  решење о забрани рада. У другом угоститељском објекту затечено је физичко лице да обавља угоститељску делатност привремено, а да није поступило по решењу којим је забрањено обављање делатности привремено,  до уписа у одговарајући регистар. Донет је закључак о дозволи извршења решења. Поднето је 2 захтева Прекршајном суду за  2 прекршаја (бесправни  рад  – 1, непоступање по решењу -1). Извршене  су 4 контроле, од чега 3 контроле легалности рада и 1 контрола извршења решења. У поступку контроле извршења наведеног решења и извршења решења на основу донетог закључка о дозволи извршења, утврђено је да су наведена решења извршена, тако што су основане угоститељске радње и извршен упис привредне делатности у Регистар привредних субјеката у оба случаја. Ванредне контроле, по предмету контроле легалности рада вршене су у Чачку, Лучанима и Горњем Милановцу. Извршено је укупно 12 контрола, којима је обухваћено 36 угоститељских објеката. У Горњем Милановцу, у 3 угоститељска објекта  утврђена је повреда члана 59. ст. 2 Закона о туризму, затечена су физичка лица у обављању угоститељске делатности, без уписа привредне делатности у одговарајући регистар. Донето је 3 решења о забрани рада. Поднете су  3 прекршајне пријаве. У контроли извршења решења утврђено је да је у једном случају странка поступала по решењу и уписала привредну делатност у Регистар привредних субјеката. У  другом случају, странка је престала са обављањем делатности, а у трећем случају, контрола извршења није ни вршена.

Школска управа

            Слађана Парезановић,  руководилац Школске управе у Чачку, у достављеном  извештају за март 2017. године, навела је током месеца одржано  више састанака са директорима школа (активи директора, појединачни састанци, све потребне консултације). Рад са наставницима и запосленима у школама (праћење наставе, праћење напредовања, појединачне консултације са наставницима, појединачни саветодавни рад, рад и састанци са тимовима за превенцију и заштиту од насиља). Решавање по представкама родитеља и грађана. Састанци о безбедности деце/ученика у све четири локалне самоуправе. Посета ПУ и састанци  везани за облике насиља и превенцију. Састанак радне подгрупе за праћење технолошких вишкова. Израда Плана уписа, пружање подршке при уношењу података у програм „Доситеј“.  Координација школских, општинских и окружних такмичења основаца и средњошколаца. Давање мишљења за избор директора школа. Сарадња са медијима.  Ажурирање сајта ШУ, као и други послови по налогу министарства.

            У писарници Моравичког управног округа, у периоду од 01.03.2017-31.03.2017. године заведено је укупно  1031 предмет, активних је 796 и архивараних 122.

 

III тачка дневног реда

Извештај о спровођењу Плана координисаног инспекцијског надзора на територији Моравичког управног округа у марту 2017. године, (контрола радног времена, нелегалног превоза робе и путника)

 

            У складу са Планом координисаног инспекцијског надзора, за фебруар/март 2017. године, број 917-02-00002/2017-01 од 02.02.2017. године, инспекција рада и туристичка инспекција, у сарадњи са ПУ Чачак и ПС у Чачку, Горњем Милановцу, Ивањици и Лучанима, као и надлежним градским/општинским инспекцијама (за локални превоз и путеве, саобраћајна и комунална), у циљу сузбијања нелегалног такси превоза путника и робе, као и нелегалног обављања угоститељске делатности и непоштовања одлуке о радном времену, извршиле су ванредне контроле на територији Града Чачка и општина Горњи Милановац, Ивањица и Лучани и о извршеним контролама доставиле извештаје.

            Никола Савић, инспектор рада, координатор тима за контролу нелегалног такси превоза, подносећи извештај о извршеним контролама, истакао је да је надзор вршен у координацији са локалним инспекцијама у чијој надлежности је надзор над обављањем делатности такси превоза, као и са припадницима саобраћајне полиције ПУ Чачак, односно  полицијских станица у општинама у којима је вршен надзор. Према његовим речима, извршено је укупно 30 инспекцијских надзора са предметом контроле, сузбијање „рада на црно“, на подручју Града Чачка и општина Горњи Милановац и Ивањица. Приликом спровођења надзора затечено је укупно 12 радника без закљученог уговора о раду или других уговора, у смислу одредаба Закона о раду. По налогу инспектора рада, послодавци су закључили одговарајуће уговоре са 14 радника и исте пријавили на обавезно социјално осигурање.

            Јелена Јовановић, саобраћајни инспектор Општинске управе у Ивањици, у достављеном извештају о контроли нелегалног такси превоза путника, навела је да су у марту 2017. године, заједно са инспектором рада, извршене  2 ванредне  контроле обављања ауто такси превоза. Дана 17. марта 2017. године контрола је вршена код 13 надзираних субјеката и том приликом  су утврђене неправилности код 1 надзираног субјекта, којем је наложено отклањање недостатака. Дана 24. марта 2017. године, контролисано је 20 надзираних субјеката и том приликом код истих нису утврђене неправилности у раду. Саобраћајни инспектор Општинске управе општине Ивањица у самосталном надзору извршио је  и 2 ванредне контроле обављања јавног превоза путника и том приликом нису утврђене неправилности у раду.

            Валентина Стефановић, начелник Туристичке инспекције у Краљеву, истакла је да је њена инспекција, поступајући по Плану координисаног инспекцијског надзора, извршила укупно 12  контрола, у циљу сузбијања нелегалног обављања угоститељске делатности (3 Град Чачак, Горњи Милановац 7 и Лучани 2). Наведеним контролама обухваћено је 36 угоститељских објеката. Приликом спроведених контрола затечена су 4 физичка лица у обављању угоститељске делатности,  без уписа привредне делатности у одговарајући регистар, у Чачку 1 и 3 у Горњем Милановцу. У једном случају, у Чачку, и једном случају,  у Горњем Милановцу, странке су поступиле по решењу туристичког инспектора и уписале  привредну делатност у регистар привредних субјеката. У једном случају, у Горњем Милановцу,  странка  је престала да обавља угоститељску делатност, а у другом случају контрола извршења није ни вршена. У контролама извршења решења о забрани рада, донетих у фебруару месецу, утврђено је да је странка уписала угоститељску делатност у регистар  привредних субјеката (Трбушани), а у другом случају, странка која је обављала угоститељску делатност у време привременог прекида рада, престала је са радом у објекту, у Горњем Милановцу.

            Микаило Пузић, шеф Комуналне инспекције у Чачку, у извештају о контроли радног времена  угоститељских објеката, навео је да је контрола вршена на територији Града Чачка, уз асистенцију припадника ПУ Чачак. Извршено је 47 контрола у угоститељским објектима и том приликом је утврђено да 12 угоститељских објеката не поштује одредбе Одлуке о радном времену у угоститељским објектима. Против власника поменутих објеката поднет је захтев за покретање  прекршајног поступка.

            Ђорђе Ђоковић, комунални инспектор из Горњег Милановца, у достављеном извештају навео је да су  контроле вршене 11. и 19.03.2017. године. Извршене су контроле свих угоститељских објеката у градском подручју и једна контрола, по пријави, у сеоском подручју. Том приликом су сачињена 2 записника и поднета 2 захтева за покретање прекршајног поступка против власника угоститељских објеката.

            Здравко Секулић, руководилац  Одељења за инспекцијске послове у Ивањици, у извештају о контроли радног времена угоститељских објеката истакао је да преглед извршен у угоститељским објектима на подручју општине Ивањица од стране Лидије Ристић, еколошког инспектора. Контрола радног времена угоститељских објеката вршена је 10.03.2017. године, у периоду од 00,30 – 02,00 часова и њима је обухваћено 10 субјеката у самом центру града  и 3 субјекта у градском парку, у ул. Друге  пролетерске бригаде, као и на Мркочевцу. Како је инспекцијским прегледом утврђено да су се угоститељски објекти придржавали радног времена прописаног Одлуком о радном времену, није било основа за покретање прекршајног поступка. Контрола истих  субјеката, вршена је и  од стране комуналног инспектора, Бранка Раичевића, дана 25.03.2017. године и том  приликом је констатовано да су сви субјекти, осим једног, поштовали Одлуку  о радном времену угоститељских објеката.

            Мирјана Кукић, комунални инспектор из Лучана, у поднетом извештају истакла је  да је вршена контрола нелегалног такси превоза,  заједно са инспектором рада, дана 17.03.2017. године, уз асистенцију службених лица из ПС Лучани. Вршена је и контрола радног времена угоститељских објеката 03/04.03.2017. године и 24/25.03.2017. године, у Гучи, 04/05.03.2017. године и 25/26.03.2017. године у Лучанима и 14.03. 2017. године у Каони, такође уз асистенцију службених лица ПС Лучани. Дана 03/04.03.2017. године, у два угоститељска објекта у Гучи, утврђено је да  није поштовано прописано радно време, а приликом осталих контрола констатовано је да је радно време у угоститељским објектима испоштовано.

 

IV тачка дневног реда

План рада за април

            Слободан Јоловић, начелник Моравичког управног округа, предложио је  да се током априла  контроле наставе, али без посебног плана. Према његовим речима, мора се посветити  посебна пажња појединим негативним појавама, као што је то случај са комуналном  хигијеном, која је  на врло ниском нивоу. Потребно је  предузети све мере  како би се комунална хигијена на путевима знатно побољшала. Јавна комунална предузећа треба много боље да обављају своје послове. Потребно је  искрчити врзине поред путева и канала, као и предузети све неопходне мере на санацији одређених клизишта, која још увек нису санирана. У том смислу, према речима Јоловића, на следећем састанку Савета округа биће донет План инспекцијског надзора у области заштите животне средине, одржавања комуналне хигијене и саобраћајне инфраструктуре на територији Моравичког управног округа.

 

V тачка дневног реда

Текућа питања

            Начелник Моравичког управног округа упознао је присутне  са чињеницом да ће током априла бити закључен уговора  о закупу са РФЗО и да ће инспекцијске службе у Ивањици, на основу захтева  председника општине Ивањица, бити исељене из зграде општине и пресељене у просторије РФЗО. Према његовим речима, са директорком РФЗО, Надеждом Симовић, у начелу је постигнут договор око смештаја инспекцијских служби у зграду РФЗО, с тим  што би општина Ивањица имала мања улагања, како би опредељене просторије биле приведене намени. Истакао је и да постоји проблем са фасадом зграде, у којој су смештене инспекцијске службе у Горњем Милановцу. Обзиром  да у овој години, у буџету нема довољно средстава, тај проблем  ће током следеће године бити решен.

 

Начелник Моравичког управног округа је закључио састанак у 10,05 часова

Facebooktwittergoogle_plusmail

Већину запослених у Моравичком Округу чине жене

Чачак – 8 март Светски дан жена, запосленима и женама у Моравичком округу честитао Слободан Јоловић, начелник Моравичког управног округа.

На пригодном пријему, у свечаној атмосвери, начелник Моравичког управног округа честитао је женама запосленим у органима државне и локалне управе празник и истакао да већину запослених чине жене, које су врло поуздани сарадници и одговорни службеници на које се држава и грађани могу увек ослонити.

Јоловић је истакао да су данас жене потпуно равноправне и заштићене у Србији, како економски тако и социјално, а у политици и органима власти заступљене на свим нивоима, врло често и у већини.

Свим женама пожелео је добро здравље, породичну срећу и да буду још успешније.

Facebooktwittergoogle_plusmail

Трећи редован састанак колегијума

ЗАПИСНИК СА  TРЕЋЕГ РЕДОВНОГ САСТАНКА ОКРУЖНИХ ПОДРУЧНИХ ЈЕДИНИЦА ОРГАНА ДРЖАВНЕ  УПРАВЕ  (КОЛЕГИЈУМА) У 2017. ГОДИНИ

 одржаног 06.03.2017. године, у Чачку, са почетком у 9,00 часова у сали за састанке, у седишту Округа

            Колегијум је сазвао и његовим радом руководио, мр Слободан Јоловић, начелник Моравичког управног округа, а записник водила Слађана Спасовић, шеф Одсека општих послова у Моравичком управном округу.

            Састанку присуствују: Др Светлана Тадић, начелник Санитарне инспекције, Зоран Шеварлић, шеф Одсека Здравствене инспекције, Биљана Станојевић, еколошки инспектор, Никола Савић, инспектор рада, Мирјана Зарић, шеф Одсека Ветеринарске инспекције, Валентина Стефановић, начелник Туристичке инспекције у Краљеву, Предраг Никитовић, начелник Тржишне инспекције, Слађана Парезановић, руководилац  Школске управе у Чачку, Драгана Шћекић, фитосанитарни инспектор, Драган Јововић, гранични фитосанитарни инспектор, Милош Рисимовић, гранични санитарни инспектор, Здравко Секулић, шеф Одсека инспекцијских послова у Ивањици, Драгана Крвавац, шеф инспекције за локални превоз и путеве Града Чачка, Снежана Николић, начелник Одељења за инспекцијски надзор  у Горњем Милановцу, Светлана Илић, комунални инспектор  из Лучана, Микаило Пузић, шеф комуналне инспекције Града Чачка.

 

            Начелник Моравичког управног округа, мр Слободан Јоловић, отворио је  трећи редовни састанак окружних подручних јединица органа државне управе (колегијум) у 2017. години, предложио, а чланови колегијума усвојили следећи

ДНЕВНИ РЕД

 1. Усвајање записника са другог састанка колегијума.
 1. Остваривање редовних планова рада окружних подручних јединица

                  органа државне управе у фебруару 2017. године,

 • специфичне контроле и акције.
 1. Извештај о контроли радног времена угоститељских објеката и нелегалног такси и превоза робе – извештај о спровођењу Плана координисаног инспекцијског надзора на територији Моравичког управног округа.
 1. План рада за март 2017. године.
 1. Информација око захтева општине Ивањица за пресељење инспекцијских служби из зграде општине у зграду РФЗО Експозитура Ивањица.
 1. Текућа питања.

Рад

I тачка дневног реда

Усвајање записника са другог састанка колегијума

            Како није било примедби на записник са претходног састанка окружних подручних јединица органа државне управе (колегијума) исти је једногласно усвојен.

II  тачка дневног реда

Остваривање редовних планова рада окружних подручних јединица органа државне управе у фебруару 2017. године, специфичне контроле и акције

           

Здравствена инспекција

 

            Зоран Шеварлић, шеф Одсека Здравствене инспекције, подносећи извештај о раду за фебруар, истакао је да је извршено укупно 10 надзора по плану, утврђујућих 11 и ванредних 22. Изречено је 9 мера за отклањање недостатака и донето 11 решења за почетак обављања здравствене делатности.

Еколошка инспекција

 

            Биљана Станојевић, еколошки инспектор, навела је да је  током претходног месеца у рад примила 6 предмета, саставила 7 записника, 2 дописа, 1 извештај,  донела 1 решење, 1 закључак и поднела 1 захтев за покретање прекршајног поступка.

Санитарна инспекција

 

            Др Светлана Тадић, начелник Санитарне инспекције, подносећи извештај о раду за претходни месец, истакла је да је њена инспекција у рад примила 117  предмета, извршила 116 редовних, 13 контролних и 1 ванредни надзор. Укупан број надзора је 130. У фебруару је донето укупно 46 решења, од чега 15 решења за отклањање недостатака и 31 решење за забрану рада лицима. Поднета су 2 прекршајна налога.

Ветеринарска инспекција

 

            Мирјана Зарић, шеф Одсека Ветеринарске инспекције, навела је да је у рад примљено укупно 294 предмета, решено 258, сачињено 167 записника, донето 61 решење, издато 35 сертификата, сачињено 5 службених белешки, поднето 4 прекршајне пријаве и 1 пријава за привредни преступ.

Инспекција рада

 

            Никола Савић, инспектор рада, у извештају за фебруар, истакао  је да је инспекција рада, у области радних односа извршила укупно 44 инспекцијска надзора, по захтеву странака 11 и контролних 3. На фактичком раду је затечено 8 лица, с тим што је са 6 лица, након извршених контрола, закључен уговор о раду. У наведеном периоду донето је укупно 3 решења о отклањању повреда Закона у смислу одредбе  члана 269. Закона о раду. Поднет је 1 захтев за покретање прекршајног поступка. Током фебруара извршено је укупно 12 надзора у области безбедности и здравља на раду, 8 редовних и 4 надзора поводом повреде на раду. Констатоване су 4 тешке повреде на раду. Поднет је 1 захтев за покретање прекршајног поступка. Током претходног месеца извршено је укупно 47 интегрисаних надзора, донето 1 решење којим је наложено отклањање 1 повреде Закона. На фактичком раду је затечено 15 лица, с тим што је са свих 15 закључен уговор о раду. Инспектори рада су током фебруара учествовали у акцијама Инспектората за рад, као и у акцијама иницираних од стране начелника Моравичког управног округа.

Гранична санитарна инспекција

            Милош Рисимовић, гранични санитарни инспектор, у извештају  за претходни месец, навео је да је санитарни преглед извршен код 269 пошиљки из увоза. Број захтева за преглед пошиљки предмета опште употребе износио је 255, док је број пошиљки животних намирница износио 14. У контролисаном периоду била је 1 неисправна пошиљка, у количини од 275 кг у вези које је донето решење о уништењу. Током фебруара донето је укупно 268 сагласности за царињење  увозних пошиљки, док се коначана решења доносе континуирано, у зависности од завршених лабораторијских анализа.

Фитосанитарна инспекција

            Драгана Шћекић, фитосанитарни инспектор, истакла је да је фитосанитарна инспекција радила према добијеним радним циљевима од Управе за заштиту биља Београд. Извршила је укупно 25 контрола, фитосанитарних прегледи и издавања фитосертификата 6, дорада семена 9, промет пестицида 3, промет ђубрива 2, промет семена 4, промет биља 7. У контролисаном периоду издато је 51 уверење о признавању семена, 20 решења о непризнавању семена и 9 решења о препакивању семена. Израда спецификација за  наручивање етикета  за садни материјал 12. Вршен је свакодневни унос података у систем  о извозу воћа за Руску Федерацију.

 

Тржишна инспекција

 

            Предраг Васиљевић, начелник  Тржишне инспекције, истакао је да је његова инспекција током претходног месеца извршила 64 инспекцијска прегледа, сачинила 64 записника, донела 13 решења о отклањању утврђених неправилности, поднела 11 захтева за покретање прекршајног поступка и  донела 8 решења о одузимању робе.

Гранична фитосанитарна инспекција

            Драган Јововић, гранични фитосанитарни инспектор, у извештају за фебруар 2017. године, навео је да је примљено и обрађено 144 захтева, извршен исти број контрола и сачињено исто толико записника. Донето је 145 решења о дозволи увоза и издато 54 сертификата за извоз у Републику Македонију.

Пољопривредна инспекција

            Сузана Каровић, координатор Пољопривредне инспекције, истакла је да је током претходног месеца извршено укупно 39 контрола, донето 5 решења и поднето 4 прекршајне пријаве. Обављено је: 5 контрола у СУР и 7 контрола у СТР. Донето је 3 решења и поднете 3 прекршајне пријаве. Због истека рока употребе стављено је ван промета 23 л алкохолног и безалкохолног пића, у вредности од 5.000,00 динара. Извршено је и 17 контрола и то: 9 контрола пекара, производње  хлеба и пецива, 3 контроле у промету, донето 2 решења и поднета 1 прекршајна пријава. Током фебруара извршено је 7 контрола експлоатације минералних сировина на обрадивом пољопривредном земљишту и 3 контроле у канцеларији.

Шумарска инспекција

            Срђан Ковачевић, начелник Шумарске и ловне инспекције, подносећи извештај, навео  је да је у фебруару извршен план рада. Обављено је укупно 35 надзора и то: према Закону о шумама 29 и 6 контрола према Закону о дивљачи и ловству. Током рада донето је 1 решење, поднето 14 прекршајних пријава и 2 кривичне пријаве. Привремено је одузето 85 м³ дрвета. Изречено је 3 осуђујуће пресуде, са казном у износу од 40.000,00 динара.

Туристичка инспекција

 

            Валентина Стефановић, начелник Туристичке инспекције у Краљеву, истакла је да је током фебруара, на подручју Моравичког управног округа извршено укупно 18 контрола и то: 2 контроле по пријави, 1 контрола извршења решења, 9 редовних контрола и 6 ноћних контрола. Туристичка инспекција је вршила ноћне контроле у угоститељским објектима у којима се окупља већи број младих људи, у касним ноћним сатима, уз асистенцију полиције, са предметом контроле легалност рада и услуживање алкохолних пића малолетним лицима. Контроле су вршене у ноћи 10/11. 02.2017. године, у Чачку и  17/18. 02. 2017. године, у Горњем Милановцу. У Чачку, у два угоститељска објекта, утврђена је повреда члана 59. став 2. Закона о туризму, затечена физичка лица у обављању угоститељске делатности без уписа у одговарајући регистар. Донето је 2 решења о забрани рада и поднето 2 захтева за покретање прекршајног поступка. Извршено је 5 контрола, од чега 4 контроле легалности рада и 1 по пријави. У једном случају, у контроли извршења решења, утврђено је да је решење извршено, тако што је основана угоститељска радња и извршен упис привредне делатности у Регистар привредних субјеката. Током претходног месеца вршене су и заједничке контроле, по предмету контроле легалности рада, заједно са Инспекцијом рада, уз асистенцију полиције у Горњем Милановцу. У једном угоститељском објекту у Горњем Милановцу утврђена је повреда члана 59 ст.4 Закона о туризму: предузетник је наставио да обавља угоститељску делатност у време регистрованог прекида рада. Донето је решење којим је наложено предузетнику да обавести АПР – Регистар о привредним субјектима о престанку прекида обављања угоститељске делатности и којим је забрањено обављање угоститељске делатности до испуњења за то прописаних услова. Поднет је и захтев Прекршајном суду. Извршено је 2 контроле, којима је обухваћено 5 угоститељских објеката, по предмету контроле легалност рада. Према њеним речима, током фебруара један туристички инспектор, био је ангажован на пословима и радним задацима, ван Округа, у зимском туристичком центру Златибор, где је било организовано дежурство инспектора и где се у том смислу вршио појачан инспекцијски надзор, у складу са Планом рада Сектора туристичке инспекције за зимску туристичку сезону.

Школска управа

            Слађана Парезановић, руководилац Школске управе у Чачку, у извештају за фебруар, навела је да је после повратка са једноипогодишњег одсуства, 20.02.2017. године, постављена за руководиоца ШУ. Током фебруара саветници су у ширем тиму извршили спољашње вредновање Гимназије у Чачку. Решавало се  и по представкама и пријавама родитеља и грађана за насиље. Присуство састанцима  у  Регионалној  привредном комором и Националној служби за запошљавање, као и другим састанцима у вези са планираним уписом за 2017/2018. Посета трима школама у Горњем Милановцу. Припремање обуке за новоизабране саветнике – спољне сараднике. Састанак са помоћником градоначелника Града Чачка у вези са информисањем за Градски савет родитеља. Координација општинских и окружних такмичења. Координација са Војним одсеком. Састанак са стручним активом за развојно планирање. Присуство саветника на једнодневној обуци у Београду. Активи директора основних и средњих школа по општинама. Координација са просветним инспекторима у решавању насталих проблема у школама. Рад на уношењу података у програм „Доситеј“. Сарадња са медијима. Ажурирање сајта ШУ.

            У писарници Моравичког управног округа, у периоду од 01.02.2017-28.02.2017. године заведено је укупно  861 предмет, активних је 669 и архивараних 56.

III тачка дневног реда

Извештај о контроли радног времена угоститељских објеката и нелегалног такси и превоза робе – извештај о спровођењу Плана координисаног инспекцијског надзора на територији Моравичког управног округа

           

            У складу са Планом координисаног инспекцијског надзора, за фебруар, број 917-02-00002/2017-01 од 02.02.2017. године, инспекција рада, тржишна и туристичка инспекција, у сарадњи са ПУ Чачак и ПС у Чачку, Горњем Милановцу, Ивањици и Лучанима, као и надлежним градским/општинским инспекцијама (за локални превоз и путеве, саобраћајна и комунална), у циљу сузбијања нелегалног такси превоза путника и робе, као и нелегалног обављања угоститељске делатности и непоштовања одлуке о радном времену, извршиле су ванредне контроле на територији Града Чачка и општина Горњи Милановац, Ивањица и Лучани и о извршеним контролама доставиле извештај.

            Никола Савић, инспектор рада, координатор тима за контролу нелегалног такси превоза, подносећи извештај о извршеним контролама, истакао је да је надзор вршен у координацији са локалним инспекцијама у чијој надлежности је надзор над обављањем делатности такси превоза, као и са припадницима саобраћајне полиције ПУ Чачак, односно  полицијских станица у општинама у којима је вршен надзор. Према његовим речима, извршено је укупно 33 инспекцијска надзора са предметом контроле, сузбијање „рада на црно“. Приликом спровођења надзора затечено је укупно 13 радника без закљученог уговора о раду или других уговора, у смислу одредаба Закона о раду. По налогу инспектора рада, послодавци су закључили одговарајуће уговоре са 12 радника и исте пријавили на обавезно социјално осигурање.

            Драгана Крвавац, шеф инспекције за локални превоз и путеве, навела је да је у контролисаном периоду извршена контрола 38 аутопревозничких такси радњи, којом приликом је констатовано постојање 15 прекршаја. Поднето је 9 прекршајних пријава, 5 прекршаја је отклоњено, а 1 возило је решењем искључено из саобраћаја.

            Јелена Јовановић, саобраћајни инспектор Општинске управе у Ивањици, у достављеном извештају о контроли нелегалног такси превоза путника, навела је да је 10. фебруара 2017. године, контрола обављена код 20 надзираних субјеката и том пприликом  су утврђене неправилности код 4 надзирана субјекта. Једном надзираном субјекту је наложено отклањање недостатака, а за 3 субјекта, код којих је утврђена неправилност, поднет је захтев за покретање прекршајног поступка. Дана, 17. фебруара 2017. године, контролисано је 19 надзираних субјеката и том приликом, код истих,  нису утврђене неправилности у раду.

            Валентина Стефановић, начелник Туристичке инспекције у Краљеву, истакла је да је њена инспекција, поступајући по Плану координисаног инспекцијског надзора, извршила укупно 14 контрола, у циљу сузбијања нелегалног обављања угоститељске делатности (7 Град Чачак, Горњи Милановац 5 и Ивањица 2). Приликом спроведених контрола затечена су 2 физичка лица у обављању угоститељске делатности без уписа привредне делатности у одговарајући регистар, у Чачку, као и 1 предузетник у обављању делатности у време регистрованог привременог  прекида рада, у Горњем Милановцу. У једном случају странка је поступила по решењу туристичког инспектора и уписала привредну делатност у регистар привредних субјеката. У другом случају странка није поступила по решењу о забрани рада, па је донет Закључак о дозволи извршења. Контрола извршења решења о забрани рада којим је предузетнику забрањено обављање делатности, у време регистрованог привременог прекида није вршена. У контролисаном  периоду донето је  3 решења о забрани рада.

            Микаило Пузић, шеф Комуналне инспекције у Чачку, у извештају о контроли радног времена  угоститељских објеката, навео је да је контрола вршена на територији Града Чачка, уз асистенцију припадника ПУ  Чачак. Извршено је 38 контрола у угоститељским објектима и том приликом је утврђено да 16 угоститељских објеката не поштује одредбе Одлуке о радном времену у угоститељским објектима. Против власника поменутих објеката поднет је захтев за покретање  прекршајног поступка. Приликом контрола је утврђено да један објекат ради нерегистровано, о чему је обавештена туристичка инспекција.

            Ђорђе Ђоковић, комунални инспектор из Горњег Милановца, у достављеном извештају навео је да су  контроле вршене 10, 11, 17 и 26.02.2017. године. Извршене су контроле свих угоститељских објеката у градском подручју и том приликом су сачињена 3 записника и поднето 3 захтева за покретање прекршајног поступка против власника угоститељских објеката.

            Здравко Секулић, шеф Одсека инспекцијских послова у Ивањици, у извештају о контроли радног времена угоститељских објеката истакао је да преглед извршен у угоститељским објектима, у самом центру града, као и  у градском парку, у ул. Друге пролетерске бригаде и на Мркочевцу. Контролама је обухваћено 13 субјеката и код свих је констатовано да су се придржавали утврђеног радног врмена, тако да није било основа за покретање прекршајних поступака.

IV тачка дневног реда

План рада за март

           

            Слободан Јоловић, начелник Моравичког управног округа, предложио је  да се током марта, контроле наставе према предвиђеном Плану координсаног инспекцијског надзора. Према његовим речима, неопходно је претходно прибавити информације о  одређеним субјектима, па на основу тога вршити контроле.

V тачка дневног реда

Информација око захтева општине Ивањица за пресељење инспекцијских служби из зграде општине у зграду РФЗО Експозитура Ивањица

 

            Начелник Моравичког управног округа упознао је присутне са захтевом председника општине Ивањица, да се републичке инспекцијске службе иселе из зграде општине. Према његовим речима, са директорком РФЗО, Надеждом Симовић, у начелу је постигнут договор око смештаја инспекцијских служби у зграду РФЗО, с тим  што би општина Ивањица имала мања улагања, како би опредељене просторије биле приведене намени.

VI тачка дневног реда

Текућа питања

            Како под овом тачком дневног реда није било питања, ни нових предлога, начелник Моравичког управног округа је закључио састанак у 9,30 часова.

Facebooktwittergoogle_plusmail

Свечана седница штаба за ванредне ситуације

Поводом 1. марта – Светског дана цивилне заштите, Окружни штаб за ванредне ситуације Моравичког управног округа у Чачку одржао је свечану седницу.

Цивилна заштита у Републици Србији поново добија на значају и интензивно се ради на њеном јачању и враћању угледа.

Read more… →

Facebooktwittergoogle_plusmail

Други редован састанак колегијума

ЗАПИСНИК СА ДРУГОГ РЕДОВНОГ САСТАНКА ОКРУЖНИХ ПОДРУЧНИХ ЈЕДИНИЦА ОРГАНА ДРЖАВНЕ УПРАВЕ (КОЛЕГИЈУМА)  У 2017. ГОДИНИ

 

одржаног 06.02.2017. године, у Чачку, са почетком у 8,00 часова у сали за састанке, у седишту Округа

            Колегијум је сазвао и његовим радом руководио, мр Слободан Јоловић, начелник Моравичког управног округа, а записник водила Слађана Спасовић, шеф Одсека општих послова у Моравичком управном округу.

            Састанку присуствују: Др Светлана Тадић, начелник Санитарне инспекције, Зоран Шеварлић, шеф Одсека здравствене инспекције, Срђан Ковачевић, начелник Шумарске и ловне инспекције, Биљана Станојевић, еколошки инспектор, Никола Савић, инспектор рада, Мирјана Зарић, шеф Одсека ветеринарске инспекције, Сузана Каровић, координатор Пољопривредне инспекције, Валентина Стефановић, начелник Одељења туристичке инспекције у Краљеву, Предраг Васиљевић, начелник Тржишне инспекције, Рада Каранац, саветник у Школској управи Чачак, Валентина Кецовић, фитосанитарни инспектор, Драган Јововић, гранични фитосанитарни инспектор, Милош Рисимовић, гранични санитарни инспектор, Микаило Пузић, шеф Комуналне инспекције у Чачку, Снежана Николић, начелник Комуналне инспекције у Горњем Милановцу, Лидија Ристић, шеф Одсека за инспекцијски надзор и Мирјана Кукић, кумунални инспектор из Лучана.

            Начелник Моравичког управног округа, мр Слободан Јоловић, отворио је други редовни састанак окружних подручних јединица органа државне управе (колегијум) у 2017. години, предложио, а чланови колегијума усвојили следећи

ДНЕВНИ РЕД

 1. Усвајање записника са претходног састанка колегијума.
 1. Остваривање редовних планова рада окружних подручних јединица ргана државне управе у јануару 2017. године, специфичне и ванредне контроле и акције.
 1. План рада за фебруар 2017. године.
 1. Формирање тимова за контролу радног времена угоститељских бјеката и нелегалног такси и превоза робе, по закључку Савета круга.
 1. Упознавање са Извештајем о раду Стручне службе и Савета МУО у
 2. години и Планом рада Савета МУО у 2017. години.
 1. Текућа питања.

Рад

I тачка дневног реда

Усвајање записника са претходног састанка колегијума

 

            Како није било примедби на записник са претходног састанка окружних подручних  јединица органа државне управе (колегијума) исти је једногласно усвојен.

II тачка дневног реда

Остваривање редовних планова рада окружних подручних јединица органа државне управе у јануару 2017. године, специфичне и ванредне контроле и акције

 

Здравствена инспекција

 

            Зоран Шеварлић, шеф Одсека здравствене инспекције, у извештају о раду за јануар, истакао је  да његова инспекција ради према редовним плановима који су идентични за целу територију РС. Скренуо је пажњу на чињеницу да се ти редовни планови веома тешко  остварују, обзиром на мали број кадрова. Здравствена инспекција је током јануара извршила 8 надзора по плану, 18 утврђујућих надзора и 5 ванредних. Изречено је 2 мере за отклањање недостатака и донето 18 решења за почетак обављања здравствене делатности.

Еколошка инспекција

 

            Биљана Станојевић, еколошки инспектор, навела је да су током јануара 2017. године вршене ванредне контороле коришћења подстицајних средстава, ван територије Моравичког управног округа. У наведеном периоду, у рад је примљено 6 предмета, сачињено 6 записника, 2 дописа, 1 службена белешка и донето 2 решења.

Санитарна инспекција

 

            Др Светлана Тадић, начелник Санитарне инспекције, истакла је да су у првој половини јануара радили уобичајено и поступали у складу са планом рада за 2017. годину. У рад  је примљено 66 предмета, извршено 63 редовна  надзора, 20 контролних и 3 ванредна надзора. Укупан број надзора је 152. У наведеном периоду донето је укупно 33 решења, од којих 11 решења за отклањање недостатака и 22 решења за забрану рада лицима. Број захтева за покретање поступка је било 1.

Ветеринарска инспекција

 

            Мирјана Зарић, шеф Одсека ветеринарске инспекције, подносећи извештај о раду за јануар, истакла је да је у рад, током претходног месеца, примљено 250 предмета, решено 225, сачињено 195 записника, донето 74 решења, издато 13 сертификата, сачињено 4 службене белешке и поднето 2 прекршајне пријаве.

Инспекција рада

 

            Никола Савић, инспектор рада, навео је да је инспекција рада током претходног месеца, у области радних односа, извршила укупно 42 инспекцијска надзора, од чега по захтеву странака 9, по службеној дужности 30 и  3 контролна надзора. На фактичком раду је затечено 3 лица, од којих је са 2 лица закључен уговор о раду. У наведеном периоду  поднет је 1 захтев за одлагање и поступање по члану 271. Извршено је укупно 14 надзора у области безбедности и здравља на раду, од којих 8 редовних и 4 надзора поводом повреде на раду. Констатоване су 4 тешке телесне повреде. У наведеном периоду поднет је 1 захтев за покретање прекршајног поступка против запосленог. Током јануара извршено је 4 интегрисана надзора, донето 2 решења којима је наложено отклањање 2 повреде закона. На фактичком раду је затечено 9 лица, са којима је након контрола закључен уговор о раду. Током претходног месеца било је и 1 указивање. Активности инспектора рада у јануару биле су усмерене и на израду годишњег извештаја.

Гранична санитарна инспекција

 

            Милош Рисимовић, гранични санитарни инспектор, подносећи извештај за јануар, навео је да је извршен санитарни преглед код 172 пошиљке из увоза. Број захтева за преглед пошиљки предмета опште употребе износио је 158, док је број пошиљки животних намирница износио 25. У наведеном периоду није било забрањених пошиљки. Донето је укупно 172 сагласности за царињење увозних пошиљки, док се коначна решења доносе континуирано, у зависности од завршених лабораторијских анализа. Једна пошиљка је у поступку супер-анализе.

Фитосанитарна инспекција

            Валентина Кецовић, фитосанитарни инспектор, навела је да је током јануара извршено 8 контрола, 3 фитосанитарна прегледа и издавање фитосертификата, издато 20 уверења о признавању семена. Донето 13 решења о непризнавању семена, 1 решење о препакивању семена, 1 решење о забрани промета и 4 решења о налагању мера. Вршен је и свакодневни унос података у систем о извозу воћа  за Руску Федерацију.

 

Tржишна инспекција

 

            Предраг Васиљевић, начелник Тржишне инспекције, истакао је да је у јануару извршен 31 инспекцијски преглед, састављено исто толико записника, донето 3 решења о отклањању утврђених неправилности, поднето 5 захтева за покретање прекршајног поступка и донето 5 решења о одузимању робе. Током јануара, између осталог, поступали су по рекламацијама потрошача и вршили контроле поштовања забране пушења у затвореним просторијама.

Гранична фитосанитарна инспекција

            Драган Јововић, гранични фитосанитарни инспектор, навео је да је у рад примљено и обрађено 116 захтева, извршен исти број контрола и сачињено исто толико записника. Донето је 120 решења о дозволи увоза и издато 42 сертификата за извоз у Републику Македонију.

Пољопривредна инспекција

 

Сузана Каровић, координатор Пољопривредне инспекције, истакла  је да је током јануара пољопривредна инспекција  вршила појачане контроле угоститељских објеката, млинова, хладњача, пак центара, произвођача ратлука и кекса. У том смислу извршено је 18 контрола и донето 1 решење. У  истом периоду извршено је 4 контроле фактичког начина коришћења пољопривредног земљишта. Током децембра и јануара, Сузана Каровић је због здравствених проблема била на боловању.

Шумарска инспекција

 

            Срђан Ковачевић, начелник Шумарске и ловне инспекције, навео је да је шумарска инспекција извршила план рада за јануар, односно извршено је укупно 25 надзора и то: према Закону о шумама 18 и према Закону о дивљачи и ловству 7. У току рада донето је 1 решење, поднето 14 прекршајних пријава и 1 кривична пријава. Привремено је одузето 20 м³ дрвета и изречено 2 осуђујуће пресуде са казном у износу од 30. 000, 00 динара.

 

Туристичка инспекција

 

            Валентина Стефановић, начелник Туристичке инспекције у Краљеву, у извештају за претходни месец, навела је да је извршено 17 контрола и то: 1 контрола по пријави, 1 контрола извршења решења, 11 редовних контрола, од чега 6 свеобухватних и 5 циљаних контрола. У наведеном периоду извршено је и 4 ноћне контроле, уз асистенцију полиције, са предметом контроле издавања рачуна, истицања и придржавања истакнутих цена и услуживања алкохолних пића малолетним лицима. Контроле су извршене у ноћи 28./29.01.2017. године, у Чачку и Ивањици. Током јануара вршене су заједничке контроле са Тржишном и Инспекцијом рада. Редовне контроле у угоститељским објектима за исхрану и пиће, вршене су са Санитарном инспекцијом (Чачак – 4 контроле, Ивањица – 2 контроле). У Чачку, у једном угоститељском објекту утврђена је повреда члана 62. став 1. тачка 7. Закона о туризму. Угоститељ се није придржавао истакнутих цена угоститељских услуга. Издат је прекршајни налог правном и одговорном лицу.

Школска управа

 

            Рада Каранац, саветник у Школској управи Чачак, подносећи извештај, поновила је да Школска управа од 26.08.2016. године нема свог руководиоца и да послове обавља 4 државна службеника. Током јануара решавало се по представкама родитеља и грађана, по питању вршњачког насиља. Одржан је састанак са тимовима за заштиту у вези наведених проблема, као и састанак са тимом за заштиту од насиља из средњих школа. Координација са Ужичким центром за права детета у вези са предстојећим обукама ученика и наставника. Присуство тродневном семинару у Новом Саду. Реализација противпожарне обуке за запослене. Одржан састанак и координација са Центром за социјални рад Чачак и ПУ Чачак. Координација са просветним инспекторима у вези решавања насталих проблема у школама. Давање мишљења за избор директора. Обавештавање кандидата након конкурса о избору саветника. Припремање обуке за новоизабране саветнике. Прикупљање и обједињавање предлога за увођење ђачких униформи. Рад на уношењу података у програм „Доситеј“. Учествовање у саветовању и планирању Плана уписа ученика у 2017/18. годину. Сарадња са медијима и ажурирање сајта ШУ.

            У писарници Моравичког управног округа, у периоду од 01.01. – 31.01.2017. године, заведено је укупно 654 предмета, од којих је активно 529.

III тачка дневног реда

План рада за фебруар 2017. године

 

            Др Светлана Тадић, начелник Санитарне инспекције, истакла је да је за фебруар предвиђена контрола производних кухиња, здравствених, предшколских, школских, кухиња домова и интерната, социјалне заштите и колективне исхране, као и домова здравља.

            Зоран Шеварлић, шеф Здравствене инспекције,  навео је да је за фебруар, осим уобичајених активности, акценат стављен  на контролу породилишта.

            Мирјана Зарић, шеф Одсека ветеринарске инспекције, истакла је да је донет план рада за фебруар, којим је предвиђено да се изврше контроле пољопривредних газдинстава,  ветеринарских станица и кланица.

            Сузана Каровић, координатор Пољопривредне инспекције, навела је да је планом рада пољопривредне инспекције за фебруар, предвиђа контрола производних и угоститељских објеката, млинова и хладњача.

            Предраг Васиљевић, начелник Тржишне  инспекције, навео је да је планом рада за фебруар предвиђена контрола промета хлеба и брашна тип 500, као и продајних подстицаја.

            Никола Савић, инспектор рада, истакао је да је према плану за фебруар, акценат рада његове инспекције  на пријавама из радних односа.

            Драган Јововић, гранични фитосанитарни инспектор, навео је да нема прецизан план рада за фебруар, већ да он зависи од динамике увоза.

 

            Милош Рисимовић, гранични санитарни инспектор, такође је навео да план његовог рада у фебруару зависи од динамике увоза.

            Валентина Кецовић, фитосанитарни инспектор,  истакла је да њена инспекција добија годишњи план рада, по  коме се поступа. Током фебруара вршиће се појачане контроле дораде семена.

            Срђан Ковачевић, начелник Шумарске и ловне инспекције, говорећи о плану контрола за фебруар, истакао је да ће се осим текућих активности, вршити контрола евиденције извршених радова у 2016. години и контрола годишњих планова рада за 2017. годину.

            Биљана Станојевић, еколошки инспектор, навела је да су стигли захтеви странака за увоз отпада, па  ће током фебруара, акценат рада њене инспекције бити на тим питањима.

            Валентина Стефановић, начелник Туристичке инспекције у Краљеву, истакла је да ће током фебруара бити посвећена пажња контроли бесправног рада угоститељских објеката.

            Рада Каранац, саветник у Школској управи Чачак, навела је да ће бити разматран План уписа у средње школе. Скренула је пажњу и на проблем кладионица, које су у већем броју случајева отворене у близини школа. Том проблему се, према њеним речима, мора озбиљно прићи, обзиром на све  присутнију болест зависности код омладине.

IV тачка дневног реда

Формирање тимова за контролу радног времена угоститељских објеката и нелегалног такси и превоза робе, по закључку Савета округа.

 

            Начелник Моравичког управног округа, Слободан Јоловић, упознао је присутне са закључцима које је донео Савет Моравичког управног округа, на седници  одржаној у Горњем Милановцу, 25.01.2017. године. Према његовим речима, на основу  усвојених закључака, донео је план координисаног инспекцијског надзора, на територији Моравичког управног округа, у фебруару/марту 2017. године. Истакао је да ће бити формирано 16 екипа. Током фебруара и марта, извршиће се ванредне контроле на територији Града Чачка и општина Горњи Милановац, Ивањица и Лучани и то: на територији Града Чачка, најмање једном седмично, на територији општине Горњи Милановац, најмање три пута месечно и на територији општина Ивањица и Лучани, најмање два пута месечно. За координатора, за контролу нелегалног такси превоза одређен је Никола Савић, инспектор рада. За координатора екипе за сузбијање нелегалног превоза робе, одређен је Предраг Васиљевић, начелник Тржишне инспекције. Валентина Стефановић, начелник Туристичке инспекције одређена је за координатора за сузбијање нелегалног обављања угоститељске делатности, а контролу поштовања одлука о радном времену угоститељских објеката координираће руководиоци  надлежних локалних инспекција. О извршеним контролама подносиће се  посебни извештаји.

V тачка дневног реда

Упознавање са Извештајем о раду Стручне службе и Савета МУО у 2016. години и Планом рада Савета МУО у 2017. години

 

            Начелник Моравичког управног округа, обавестио је присутне да је сачињен Извештај о раду Стручне службе и Савета МУО у 2016. години, који је достављен  надлежном министарству, као и члановима колегијума. Упознао их је и са Планом рада Савета МУО у 2017. години, који им је такође достављен.

VI тачка дневног реда

Текућа питања

 

            Како под овом тачком дневног реда није било питања, ни нових  предлога, начелник Моравичког управног округа  закључио је састанак у 8,25 часова.

 06

Facebooktwittergoogle_plusmail

Округ: Општина Лучани једина завршила попис незаконито изграђених објеката

Kада је у питању озакоњење на подручју моравичког управног округа, општина Лучани једина је до сада завршила цео процес пописа незаконито изграђених објеката,

Read more… →

Facebooktwittergoogle_plusmail