Monthly Archives: октобар 2015

Одржана седница Окружног штаба за ванредне ситуације Моравичког округа

Данас је у Чачку одржана седница Окружног штаба за ванредне ситуације штаба Мoравичког управног округа, којом је председавао Слободан Јоловић, начелник Моравичког управног округа и комадант Штаба.

Окружни штаб за ванредне ситуације је разматрао достигнут ниво попуњености и опремљености специјализованих јединица цивилне заштите које образује Одељење за ванредне ситуације у Чачку, извештај о изради Процене угрожености од елементарних непогода и других несрећа и Планова заштите и спасавања јединица локалних самоуправа на територији Моравичког управног округа, о изради Планова заштите од удеса привредних друштава која имају обавезу израде ових планова, као и стање организације и изграђености система за обавештавање и узбуњивање на територији Моравичког управног округа и нивоа изграђености и функционисања „Службе 112“.

Read more… →

Facebooktwittergoogle_plusmail

Петнаеста седница, одржана 21.10.2015.године у Горњем Милановцу

Једница Савета Моравичког управног округа, одржана у сарадњи са Рашким и Златиборским управним окрузима, дана 21.10.2015. године, са почетком у 11,00 часова, у сали скупштине општине Горњи Милановац. Седницом председавао мр Слободан Јоловић, председник Савета Моравичког управног округа.

Read more… →

Facebooktwittergoogle_plusmail

Седница Савета у Горњем Милановцу посвећена развојним пројектима

У Горњем Милановцу 21.октобра одржана је седница Савета Моравичког, Рашког и Златиборског управног округа. Седницом је председавао мр Слободан Јоловић, председник Савета Моравичког управног округа.

Седници, поред чланова Савета Моравичког управног округа (Милисав Мирковић, председник Општине Горњи Милановац) присуствовали су: Мићко Мијаиловић, заменик председника општине Ивањица, Миливоје Доловић, заменик председника општине Лучани, Mилоје Кундовић, секретар Савета Рашког управног округа, Томислав Илић, градоначелник Града Краљева, Андрија Боћанин, заменик председника општине Врњачка Бања, Игњат Ракитић, председник општине Рашка, Даница Поп – Митић, шеф Одсека Златиборског управног округа, Димитрије Пауновић, председник општине Нова Варош, Небојша Равић, заменик градоначелника Новог Пазара, Шемсудим Кучевић, председник општине Тутин, Милан Бојовић, помоћник градоначелника Града Чачка, Винка Радосављевић, начелник Пећког управног округа, Милош Димитријевић, председник привременог органа општине Пећ, Милорад Јевђовић, помоћник председника општине Лучани, Миломир Бешевић, директор ЈКП „Комуналац“ Лучани, као и представници јединица локалних самоуправа задужени за локални економски развој са подручја Моравичког, Рашког и Златиборског управног округа.

Заједничкој седници савета сва три округа, присуствују проф. Др Бранис Ивковић, Весна Миздраг, диреткор НАРР, Радојка Савић, директор РРА за Моравички Рашки округ, мр Марија Шијан Митровић и др.

Read more… →

Facebooktwittergoogle_plusmail

Јоловић: Чачак воде Чачани

Поводом изјава неких чачанских политичара да „Чачак воде људи из других градова“, а које су пренели штампани и електронски медији, Слободан Јоловић, начелник Моравичког управног округа обратио се јавношћу следећом изјавом:

У штампаним и електронским медијима ових дана емитоване су изјаве појединих чачанских политичара да „Чачак воде људи из других градова“, при чему се помиње и моје, име начелника Моравичког управног округа.

Иако је реч о бесмислици и кампањи пред престојеће локалне изборе у Чачку и тежњи да се извуче неки глас више за себе или своју странку, желим да потсетим и њих и грађане Чачка да град на Морави воде Војислав Илић, градоначелник и рођени брат министра Велимира Илић, Раденко Луковић, заменик градоначелника и Вељко Неговановић, председник Градске скупштине. Сви из Чачка.

Начелник Моравичког управног округа не води град Чачак, нити за то има законско нити политичко овлашћење.

Он води управни округ. То чини у сарадњи са ресорним министарствима у Влади Републике Србије и локалним самоуправама са подручја које покрива Округ: градом Чачком и општинама Горњи Милановац, Ивањица и Лучани. И та сарадња се одвија на професионалном нивоу, коректно и у оквиру законских овлашћења и надлежности.

Начелника управног округа поставља Влада Републике Србије на предлог Министра државне управе и локалне самоуправе, не град Чачак, а ја се на тој функцији налазим тек непуних годину дана, са свим запосленима и наслеђеним проблемима од стране мојих претходника. Свих из Чачка.

Народ више није наиван. Добро зна и ко је ко, и шта ко ради. Као и што зна да у Чачку живи више десетина хиљада грађана пореклом из разних крајева Србије, можда из Драгачева и Ивањице понајвише. A зна и да чачански привредници добијају велике послове у суседним општинама и градовима а грађани запослење.

Начин на који се ових дана обраћају бирачима поједини политичари је више него препознатљив и представља само почетак прљаве предизборне кампање од које грађани Чачка и Србије нити су имали, нити ће имати, велике користи.

Питам их: Да ли то значи да у Влади Републике Србије не треба да буде нико ко није из Београда? Па зар мисле да у Београду нема других и успешнијих од њих? Оних који би, можда, посао радили боље, а можда и лошије?

Помињање неколико кадрова у граду са преко 100 хиљада становника пореклом из суседних општина и градова у Чачку, а мали их је број, много мањи него из Чачка у тим општинама, је такође некоректно и бесмислено.

Градска скупштина је једногласно на место директора Дома здравља у Чачку поставила Др Александра Пајовића, који у том Дому здравља ради 20 година, а и раније је био на истој дужности.

Драгиша Броћић води Оделење за ВС у Чачку којем је ове године поводом Дана Чачка одлуком градске скупштине додељено признање, итд.

Немојте више да радите једно, говорите друго а мислите треће.

Facebooktwittergoogle_plusmail
Видео запис

У Горњем Милановцу одржане две седнице савета

У Горњем Милановцу одржане су две седнице Савета Моравичког управног округа.

Поред представника града и општина које припадају Моравичком округу присуствовали представници надлежних органа и служби државне управе и локалних самоуправа из овог округа.

На тринаестој седници, констатовано је да у функционисању локалних самоуправа на подручју округа, граду Чачку и општинама Горњи Милановац, Лучани и Ивањица, постоји потпуна политичка стабилност којом се обезбеђује несметан рад органа извршне власти. Савет је донео и закључак којим се оцењује да је и стање јавног реда и мира, као и безбедности у саобраћају, повољније у односу на исти период претходне године. Похваљен је рад полиције и констатовано да сарадња републичких инспекцијских служби са полицијом одвоја се у складу са законом и на професионалном нивоу.

Савет је прихватио информацију начелника Округа о пресељењу Стручне службе и инспекција уместо у зграду Градске управе за урбанизам у зграду УТП „Морава“ доо Чачак у центру, поред зграде града, у ул. Жупана Страцимира бр. 4.

На четрнаестој седници Савета акценат стављен је на координацију и вршење инспекцијског надзора у управним окрузима и јединицама локалне самоуправе. Истакнуто је да је циљ доношења новог Закона о инспекцијском надзору да се на систематски начин уреди координација рада инспекција, како би се избегла преклапања и непотребно понављање инспекцијског надзора. Да би се постигао свеобухватнији и делотворнији надзор и избегло непотребно преклапање, неопходна је сарадња између инспекција и других органа, која подразумева међусобно обавештавање, размену података, пружање помоћи и предузимање заједничких мера и радњи. У том циљу предвиђен је систем вертикалне координације инспекцијског надзора, почев од Координационе комисије, коју је Влада својом одлуком формирала, преко управних округа, до координационих тела у јединицама локалне самоуправе.

Координациона комисија доставља смернице и упутства које доноси, начелнику управног округа, ради вршења послова из свог делокруга, у погледу унапређења координације инспекција и делотворности инспекцијског надзора. Надлежност начелника управног округа предвиђена је чланом 40. став 2. Закона о државној управи и чланом 7. Уредбе о управним окрузима, на основу којих начелник управног округа: усклађује рад окружних подручних једница органа државне управе, прати примену директива и инструкција које су им издате, прати остваривање планова рада окружних подручних јединица и стара се о условима за њихов рад, прати рад запослених у окружним подручним јединицама органа државне управе и предлаже руководиоцу државног органа покретање дисциплинског поступка против њих.

Према члану 32. Закона о државној управи, Савет управног округа усклађује односе окружних подручних јединица органа државне управе, општина и градова са подручја управног округа и даје предлоге за побољшање њиховог рада. Положај и надлежност јединица локалних самоуправа, дефинисан је Уставом РС и Законом о локалној самоуправи. Јединице локалне самоуправе обављају изворне и повере послове, а између осталог образују и своје инспекцијске службе.

Према Закону о инспекцијском надзору скупштине општина-града су дужне да донесу акт о одређивању органа или унутрашње организационе јединице или тела које координира инспекцијски надзор над пословима из изворне надлежности јединица локалне самоуправе. На челу координационе комисије налази се председник општине, односно градоначелник.

Facebooktwittergoogle_plusmail