Monthly Archives: јун 2015

Девета седница, одржана 08.06.2015.године у Чачку

Седницом председавао мр Слободан Јоловић, начелник Моравичког управног округа.Седници, поред чланова Савета Моравичког управног округа (мр Војислава Илића, Мирослава Мирковића и Миломира Зорића), присуствовали: Миливоје Доловић, заменик председника Општине Лучани, представници Полицијске управе Чачак Драшко Даријевић и Александар Матовић, овлашћено лице за Школску управу Чачак, Слађана Мијатовић.

На подручју Округа постоји потпуна политичка стабилност у функционисању локалних самоуправа

Мр Војислав Илић, градоначелник града Чачак, истакао је да је Град усвојио завршни рачун као и да постоји потпуна политичка стабилност у функционисању како градске скупштине тако и извршне власти у Чачку. Руководство, како је нагласио, о свему се колективно договара и та сарадња се одвија у најбољем реду.
Милисав Мирковић, председник општине Горњи Милановац, истакао је да нема посебних проблема у локалној самоуправи Горњи Милановац, да Општинска управа добро ради и даје добре резултате.
Миломир Зорић, председник општине Ивањица рекао је да је локална самоуправа усвојила завршни рачун и да у Ивањици нема већих потешкоћа у функционисању локалне самоуправе. Има проблема у привреди и нанетим великим штетама од града.
Миливоје Доловић, заменик председника општине Лучани, нагласио је да општинска власт у Лучанима има стабилну скупштинску већину која обезбеђује несматан рад извршној власти и изабраним функционерима, али да у будућем раду, без обзира на то, мораће да се постави питање одговорности за свачији рад и од стране скупштинске већине. Нико неће бити заштићен а то не може бити изговор за нестабилност.

Стање у привреди, запошљавање

Када је реч о стању у привреди градоначелник Војислав Илић истиче да се настављају послови око продаје „Сточара“, лично сматра да ће то бити уреду. Расписан је тендер око продаје Фабрике „Хартије“. Илић обавештава чланове Савета да је град укључен у проблеме Предузећа „Домис“ и да је донета одлука да се Град укључи и помогне око функционисање овог предузећа, након новонастале ситуације.
Милисав Мирковић, председник општине Горњи милановац, у дискусији по трећој тачки дневног реда износи податак да постоје одређени проблеми када је реч о јавним радовима. Мирковић истиче да највећи проблеми настају када је реч о општинском предузећу „Комуналац“.
Што се тиче Лучана, Миливоје Доловић, заменик председника општине Лучани, истиче да постоје одређени проблеми са Националном службом за запошљавање, односно нису предвиђена одређена средства за општину Лучани, што је у плану да се исправи. Такође, Доловић упознаје присутне да је „Валета“ почела са радом. Планирано је да до септембра месеца ове године буде запослено око 30 радника.
Градоначленик Чачка Војислав Илић истиче да је конкурс за јавне радове у току. Илић износи податак да у Компланији „Слобода“ постоји потреба за ангажовањем лица на повременим пословима.
Мирковић предлаже да би било добро да се све примедбе и предлози из општина нашег Округа упуте у Округ.

Стање јавног реда и мира

Драшко Даријевић из Полицијске управе Чачак известио је чланове Савета присутне о стању јавног реда и мира на територији града Чачак за првих пет месеци 2015. године. Даријевић истиче да је стање безбедности у односу на исти период у прошлој години смањен. Важно је истаћи, рекао је Даријевић, да је стање задовољавајуће , да је од 62 прекшрја, 75 извршилаца од тога 31 лице повратници, а три лица малолетна. Највећи број прекршаја дешавало се у вечерњим сатима и то од 22 до 06 часова у угоститељским објектима. Такође важно је истаћи да је од 10.205 прекршаја откривено 5.973 прекршиоца што у процентима износи око 70%. Даријевић истиче да је у периоду првих пет месеци 2015.године било 415 пријава насиља у породици. Такође додаје да се Полицијска управа у претходном периоду бавила и обезбеђењем јавних скупова, што увек захтева ангажовање већег броја полицајаца. Такође, истиче да је сада време прослава матура како у средњим тако и у основним школама и да је и у обезбеђивању тог вида манифестација Полицијска управа ангажована.

Стање безбедности у саобраћају повољније

Александар Матовић известио је присутне о стању безбедности у саобраћају, рекао је да је за период 1 јануар 31 мај 2015. године стање повољније, да је број саобраћајних незгода смањен за проценат 7,96%. Број страдалих лица смањен за 100%, док је у прошлој години у истом периоду 7 лица изгубило живот. Појачане су полицијске контроле у саобраћају, контатовао је да је већи број прекршаја код младих возача, Матовић истиче да пешаци праве прекршаје прелазећи улицу на не дозвољеном месту.
Војислав Илић је похвалио рад Полицијске управе Чачак и истакао да Град има добру сарадњу са полицијом.
Председник Савета Слободан Јоловић је рекао да наш Округ има четири фудбалска прволигаша и да ће Полицијска управа у будућем периоду бити ангажована око обезбеђења спортских дешавања.

Нема примедби на рад и поступање инспекцијских служби

Пошто је Слободан Јоловић, начелник Моравичког управног округа, потсетио присутне да је рад окружних подручних јединица, односно републичких инспекција, стална тема Савета и захвалио се на сарадњи локалних самоуправа у ставрању услова за њихов несметани рад, присутни су, без дискусије, потврдили да нема никаквих примедби на поступање и понашање републичких инспекција, као што је то констатовано и на свим седницама Савета одржаним у 2015.години.

У МУО 12 средњих, 2 мешовите, једна школа за образовање одраслих и 38 основних школа

Слађана Мијатовић, овлашћена за рад Школске управе Чачак дала је информацију о плану у основним и средњим школама на подручју Моравичког управног округа. Мијатовић је истакла да је Школска управа у Чачку надлежна за 53 школе Моравичког округа и за 5 предшколских установа, и то: 12 средњих, 2 мешовите (за основно и средњошколско образовање), једна школа за образовање одраслих и 38 основних школа. Мијатовић је истакла да је и Школској управи шест запослених и најважнији послови које обављају су : утврђивање права на финансирање школама; стручно-педагошки надзор у школама; подршка стручном усавршавању наставника; прикупљање свих података о раду школа (број ученика, број одељења, ученици који раде по ИОП-у бесплатни уџбеници, презентација о насиљу и насилне ситуације и тд.).Ову школску годину, истиче Мијатовић, обележиле су две специфичности: штрајк који је трајао пет и по месеци (од половине новембра до краја априла) и две школе у градеу Чачку које су одбиле да приме саветнике који су имали законску обавезу да у школама изврше спољашње вредновање. Штрајк је окончан, а предузимањем евентузалних законских мера у вези са овим школама бавиће се министар и инспекцијска служба нашег Министарства, истакла је Мијатовић. Да у нашем Округу постоје школе у којима су саветници добродошли говори и чињеница да је до сада вредновано укупно 36 школа и да су те школе спољашње вредновање схватиле као прилику да унапреде свој рад, казала је Мијатовић. Истакла је да су у току ове школске године координирали такмичењима, сарађивали са школама и министарством у пројекту бесплатних уџбеника, у попуњавању различитих података за различите базе, вршили контролу буџетских средстава, контролу одбијања новчаних накнада за дане проведене у штрајку и контролу враћања средстава. Сада нам предстоји посао завршног испита који ће се 15, 16 и 17.јуна обављати усвим основним шклама у Србији па и у школама Моравичког округа, а потом и спровођење уписа у средње школе.
Слађана Мијатовић истиче да број ученика који завршавају осми разред у нашим основним школама креће се око 2050, а сви они ће конкурисати на 2087 места у 12 средњих школа Моравичког округа. У Чачку осми разред завршава око 1150 ученика, у Горњем Милановцу 400 ученика, на подручју Ивањице око 300 ученика и на подручју Лучана нешто преко 150 ученика. Чачанске средње школе отвориће врата за 1359 ученика, милановачке за 348, ивањичке за 260 места и Средња школа „Драгачево“примиће 120 ученика, изнела је Мијатовић. Такође, истакла је да ће места бити довољно за све ученике. Истиче да је политика МПНТР ове година била таква да се афирмишу трогодишња занимања, па се нада да ће довољно простора бити и за оне који не намеравају да стичу универзитетско образовање. Највеће интересовање очекује се за гимназије, економску и медицинску школу. Поред обавезних завршних испита које ће полагати сви ученици у три наше школе спроведени су и пријемни испити који су „додатна улазница“ за билингвално одељење у Гимназији „Таковски устанак“ у Горњем Милановцу, за одељење уметничке струке у Машинско-саобраћајној школи у Чачку и за средњу Музичку школу у Чачку.

Извештај о надзору рада Стручне службе

Слободан Јоловић информисао је присутне да је 21. маја 2015. године непосредно сагледан рад Стручне службе Моравичког управног округа са седиштем у Чачку од стране самосталног саветника Ђорђа Степановића, који ради на радном месту за координацију послова управних округа у Министарству државне управе и локалне самоуправе, а текст извештаја је дат у материјалу члановима Савета.

Facebooktwittergoogle_plusmail

У Чачку одржана прва трбина о запошљавању

Савет Моравичког управног округа и град Чачак организовали трибину

На иницијативу Моравичког управног округа, у техничкој организацији Регионалног центра за професионални развој запослених у образовању, дана 03.06.2015.године у Чачку одржана је прва трибина од четири планиране у МУО на тему „Предузетништво и упошљивост у Моравичком округу“. Слободан Јоловић, начелник Моравичког управног округа, поздравио је присутне и истакао да ће сличне трибине наредних дана бити организоване у Ивањици, Лучанима и Горњем Милановцу.

Смањити стопу незапослености

Циљ оваквих трибина је да се незапосленим лицима помогне у проналажењу посла покретањем сопственог предузетничког бизниса, како би се смањила стопа незапослености која у Моравичком округу је нешто мања у односу на републички просек. Како је истакао, најмања стопа незапослености је у општини Горњи Милановац (22,81% или 3.415), затим у Чачку (27,29% или 10.771), а нешто већа у Лучанима (34,39% или 2.205) и Ивањици (34,03% или 4.418) због стечаја два већа привредна субјекта – Конфекције „Јавор“ у Ивањици и „Фармаком“-а у Гучи. У току су активности око упошљавања капацитета ова два бивша предузећа.

Јоловић је истакао да стопа незапосленосту у Моравичком округу на крају прошле године је била 28,18%, док је у окружењу она већа (у Рашком 44,62%, Златиборском 31,54%, Шумадијском 32,65%). У поређењу Града Чачка са градовима у окружењу може се запазити да је, такође, мања стопа незапослености у Чачку (Краљево 33,65%, Крушевац 36,02%, Нови Пазар 52,68%, Крагујевац 32,43%, Јагодина 39,37%), док мању стопу незапослених у односу на Горњи Милановац у Региону Шумадије и Западне Србије има неколико општина (Мионица 16,69%, Љиг 21,39%, Ариље 20,30%, Пожега 21,66%, Чајетина 15,76%,).

Рад на „црно“ нема оправдања и биће санкционисан

Јоловић је нагласио да доношењем Закона о инспекцијском надзору, и проширеним овлашћењима инспектора, доћи ће до смањења рада на „црно“, па ће и слика о стварном броју незапослених лица изгледати повољније. Обзиром на подстицајне мере на ново запошљавање Владе Републике Србије, преточене кроз законске прописе, наши привредници немају никаквог оправданог разлога да држе не пријављене раднике, казао је Јоловић.

Већа сарадња образовних институција и привреде 

Горана Танасковић, руководила ОЈ Чачак Привредне коморе Краљево, говорила је о стању постојеће привредне ситуације у градовима и општинама на подручју Моравичког управног округа, изнела податке о реалним потребама привреде за одређеним кадровима и неопходности сарадње образовноваспитних институција са привредом, и примерима добре праксе.

Отварање малих и средњих предузећа шанса за посао

Никола Војиновић, руководилац програма за запошљавање, Национална служба за запошљавање – филијала Чачак, упознао је присутне о суфицитарним и дефицитарним занимањима на тржишту рада и конкурсима и подстицајним средствима локалних самоуправа и Републике Србије у организација Завода за запошљавање, а за отварање малих и средњих предузећа.

Како доћи до новца за покретање или унапређење бизниса

Академик др Славко Каравидић, редовни професор на Високој школи за пословну економију и предузетништво у Београду истакао је да млади и незапослена лица своју шансу могу да виде у јавном приватном партнерству и упутио их како користити фондове ЕУ и доћи до средстава за запошљавање и унапређење сопственог бизниса.

Развојни пројекти као могућност новог запошљавања

Драган Николић, помоћник градоначелника Чачка, и Радојица Гавриловић, шеф службе за развојне пројекте – Градска служба за локални економски развој Чачка, говорили су о развојним пројектима као могућности новог запошљавања, искуству у раду на припреми и реализацији развојних пројеката и пројектима као креативном послу.

Facebooktwittergoogle_plusmail

Извршен надзор рада начелника и Стручне службе округа

Министарство државне управе и локалне самоуправе извршило надзор рада
начелника и Стручне службе Моравичког управног округа

Чланом 41.став 3. Закона о државној управи („Службени гласник РС“ број 79/05, 95/10 и 99/14) утврђена је обавеза министарства надлежног за послове управе, да надзире сврсиходност рада стручне службе управног округа, прати оспособљеност запослених у њој и издаје јој инструкције.

У циљу потпунијег увида, дана 21.маја 2015.године, непосредно је сагледан рад Стручне службе Моравичког управног округа са седиштем у Чачку од стране самосталног саветника Ђорђа Степановића који ради на радном месту за координацију послова управних округа.

Том приликом је разговарано са начелником управног Округа и извршен је увид у важећи Правилник о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места за Моравички управни округ, као и у записнике са седница Савета управног округа, записнике са састанка начелника управног округа са руководиоцима окружних подручних јединица и у Анализу оцењивања запослених у Стручној служби овог управног округа.

Опште стање

Стручна служба Моравичког управног округа има добре смештајне услове за рад. Међутим, окружне подручне јединице-инспекције немају до краја задовољавајуће услове рада, јер је већи број инспектора различитих профила смештено у истој канцеларији. У току је тражење решења за овај проблем са локалном самоуправом, те ће се највероватније инспекције преселити на другу локалцију.

Материјално-техничка оспособљеност Стручне службе је релативно добра, с обзиром да је опрема стара, али исправна, те је потребно предузети мере да се иста обнови. Послови у писарници, дактилографском бироу и на другим радним местима обављају се путем рачунара.

Округ има ажуран сајт.

У складу са финансијским могућностима предузимане су мере да се побољшају услови за рад, и то: окречене су просторије и ходник и стављене тракасте завесе у седишту округа и окречене канцеларије за инспекцијске службе у Горњем Милановцу, а набављена су и два факс апарата, три штампача и два телефонска апарата.

Округ има једно путничко возило које је у врло лошем стању, те се често квари. У току је поступак да се исто замени за боље возило.

Активности начелника и Стручне службе управног округа

Сви послови и Стручној служби се обављају редовно и без застоја.

У Стручној служби Моравичког управног округа је девет запослених са начелником управног округа и то је адекватан број за редовно обављање послова, сагледавајући број инспектора (46, недостаје инспектор за рад за подручје општине Горњи Милановац) у окружним подручним јединицама, као и број општина (четири) на подручју Округа. Сва радна места су попуњена.

Извршен је увид у анализу циклуса оцењивања, те се закључује да је у Стручној служби Моравичког управног округа спроведено оцењивање запослених у складу са Законом о државним службеницима  и Уредбом о оцењивању државних службеника.

Сарадња са окружним подручним јединицама одвија се путем састанака (у току ове године одржано је пет састанака) са руководиоцима тих јединица. Том приликом се разговара о условима за рад инспекција. Комуникација са окружним подручним јединицама се одвија у свакодневној комуникацији са инспекторима по потреби.

У току ове године одржано је осам седница Савета управног округа (Уредбом о начину рада Савета управних округа прописано је да се седнице Савета управног округа заказују и одржавају једном у два месеца, што указује да се седнице Савета управног округа заказују и одржавају више него што је уобичајено и предвиђено уредбом).

Овом приликом истакнуто је да је начелник Моравичког управног округа поред редовних послова предвиђених Законом о државној управи био активан и у другим областима, тако да је био присутан многим културним и привредним акцијама на нивоу града и на подручју целог управног округа. Нарочито је био ангажован као комадант Окружног штаба за ванредне ситуације.

Facebooktwittergoogle_plusmail

Трибина „Предузетништво и упошљивост у моравичком огругу“

       МОРАВИЧКИ УПРАВНИ ОКРУГ
ОПШТИН
Е ИВАЉИЦА, ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ, ЛУЧАНИ
ГРАД ЧАЧАК
И РЕГИОНАЛНИ ЦЕНТАР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНИ РАЗВОЈ ЗАПОСЛЕНИХ У ОБРАЗОВАЊУ

о р г а н и з у ј у

Т Р И Б И Н У
„ПРЕДУЗЕТНИШТВО И УПОШЉИВОСТ

У МОРАВИЧКОМ ОКРУГУ“

Поздравне речи:

*мр Слободан Јоловић, начелник Моравичког Управног округа
*мр Војислав Илић, градоначелник Чачка
*Миломир Зорић, председник општине Ивањица
*Милисав Мирковић, председник општине Горњи Милановац
*Весна Стамболић, председник општине Лучани

Модератор:

Горица Станојевић, директор РЦ Чачак

Предавачи:
              1.    Горана Танасковић, Привредна комора Краљево
1.1. Мирјана Крџић, Привредна комора Ужице

  • Сагледавање постојеће привредне ситуације у градовима и општинама МУО
  • Реалне потребе привреде за одређеним кадровима
  • Неопходност сарадње образовноваспитних институција са привредом,примери добре праксе
  1. Никола Војиновић, руководилац програма за запошљавање, Национална служба за запошљавање, филијала Чачак

–  Суфицитарна занимања на тржишту рада
–  Дефицитарна занимања на тржишту рада
–  Конкурси и подстицајна средства локалних самоуправа и Републике Србије у организација Завода за запошљавање, а за отварање малих и средњих предузећа

  1. Академик др Славко Каравидић, редовни професор на Високој школи за пословну економију и предузетништво у Београду

– Јавно приватно партнерство
–  Како користити фондове ЕУ

  1. Радојица Гавриловић, шеф службе за развојне пројекте, Градска служба за локални економски развој, Чачак

– Развојни пројекти као могућност новог запошљавања
– Искуство рада на припреми и  реализацији  развојних пројеката
– Пројекти као креативан посао

ТРИБИНЕ СЕ ОДРЖАВАЈУ У СВИМ ЛОКАЛНИМ САМОУПРАВАМА
– 03.06.2015.године у 13,00 часова у Регионалном центру у Чачку

– 05.06.2015.године у 15,00 часова у Дому културе у Ивањици (плава сала)

*у Горњем Милановцу и Лучанима биће накнадно утврђен термини

Молимо све заинтересоване да своје учешће пријаве на број Регионалног центра, 032/320-100 или путем мејла: rccacak@eunet.rs

Facebooktwittergoogle_plusmail