Daily Archives: 06/04/2015

Четврта седница колегијума 06.04.2015.

Начелник округа Слободан Јоловић обавестио је чланове колегијума о изведеним радовима на стварању повољнијих услова за рад инспекција (oкречене су канцеларије инспекцијских служби у Горњем Милановцу, извршена набавка канцеларијског намештаја и тракатских завеса; у седишту Округа урађена је табла са обележјем; ходници окречени као и  постављене тракасте завесе на светларнике у ходницима).

Read more… →

Facebooktwittergoogle_plusmail