Moravički_okrug1МОРАВИЧКИ УПРАВНИ ОКРУГ

Управни округ је подручни центар државне управе који обухвата окружне подручне јединице свих органа државне управе које су образоване за његово подручје.
Моравички округ основан је 1992 године на основу Уредбе о начину вршења послова министарстава и посебних организација ван њиховог седишта („Службени гласник РС“, број 3/92) а његова трансформација у Моравички управни округ извршена је на основу Уредбе о управним окрузима („Службени гласник РС“, број 15/06).
Моравички управни округ обухвата подручје града Чачак и општина: Горњи Милановац, Лучани и Ивањица.
Покрива територију површине од око 3016 км/2.
Према попису из 2011. године има укупно око 212.000 становника.
Поседује повољну привредну структуру, развијено приватно предузетништво и висок ниво платног промета. На подручју Округа послује око 2000 привредних друштава и око 6000 предузетничких радњи са око 50.000 запослених радника.
Моравички округ има развијену пољопривреду, занимљиву туристичку понуду, високообразовне научне установе, повољну климу и еколошке активности за производњу здраве хране и добар кадровски потенцијал.
Седиште Моравичког управног округа је у Чачку, ул. Жупана Страцимира бр.6.